Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gelle Község Önkormányzatának lapja, ingyenes kiadvány. Megjelenik évente négyszer magyar nyelven. Regisztráció: A Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma. EV 3291/09, IČO: 00 305 405, ISSN: 1339-6897. Nyomdai előkészítés: Oriskó Norbert. Nyomja a Pelikán Kft. (Gelle). Felelős szerkesztő: Bognár Laura.

Elérhetőség:

A névvel közölt cikkek változtatás nélkül jelennek meg, azok tartalmáért a szerző felel. A szerkesztőség nem feltétlenül azonosul a beérkezett írások mondanivalójával. A Hírmondó digitális változatait a Dokumentumtárban találja.