Gelle Község Önkormányzatának lapja, ingyenes kiadvány. Megjelenik évente négyszer magyar nyelven.

  • Felelős szerkesztő: Bognár Laura
  • Rovatvezetők: Usačov Péter (önkormányzat), Bohony Irén (egyház), Cséfalvay Katalin, Póda Erika, Trencsík Anikó (oktatásügy), Kovačičné Majer Mária, Kovács László (kultúra), Csiffári Jákli Diana (sport).

Elérhetőség:

A névvel közölt cikkek változtatás nélkül jelennek meg, azok tartalmáért a szerző felel. A szerkesztőség nem feltétlenül azonosul a beérkezett írások mondanivalójával.

Nyomdai előkészítés: Oriskó Norbert. Nyomja a Pelikán Kft. (Gelle)

Regisztráció: A Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma. EV 3291/09, IČO: 00 305 405, ISSN: 1339-6897

— A Hírmondó eddig megjelent számait a Dokumentumtárban találja —