Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
kovacslaszlo

A díszpolgári kitüntetést Gelle Község Önkormányzata nevében Iván Lajos polgármester adományozta 2021. augusztus 20-án.

Kovács László 1946-ban született Csallóközcsütörtökben. 1963-ban érettségizett a Somorjai Magyar Tannyelvű Gimnáziumban, majd a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán magyar-történelem szakos tanári oklevelet szerzett. 

Kovács tanár úr saját bevallása szerint néptanító szeretett volna lenni. Ez a vágya teljesült, mivel 1971-ben, a kötelező katonai szolgálat után a zoborvidéki Zsérén lakva igazán a falu mindenese volt, a színjátszó csoportot vezette, irodalmi összeállításokat készített, irodalmi, nyelvészeti és történelmi ismeretterjesztő előadásokat tartott a régióban. Mikor 1978-ban Gellébe költöztek, a Csemadok Gellei Alapszervezetének elnöke lett, is itt folytatta népművelői munkáját. 

Kovács tanár úr a nyolcvanas években a Csemadok KB nyelvi szakbizottságának az elnöke volt, ebből adódóan az országos Kazinczy napok előkészítője, szervezője és előadója. 1984-től a somorjai gimnázium tanára, majd igazgatója volt. 1990 tavaszán a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének alapítója és alelnöke, a pozsonyi parlament képviselője volt. Községünkben is több cikluson keresztül a képviselő testület tagja. 

Kovács László a szó szoros értelmében igazi tudós tanár. Tankönyvei, elsősorban A magyar nyelvtan és a Magyar nép története című a tankönyvirodalom jeles alkotásai. Történelmi cikksorozatai számos folyóiratban jelentek meg. Helytörténeti munkái az 1990-es évektől folyamatosan jelennek meg, többek közt a felvidék középkori templomairól, az 1848-as honvédemlékművekről, szülőfaluja Csallóközcsütörtök történelméről. 

Szakmai írásaiért Katedra-díjjal jutalmazták, majd anyanyelvápoló, nyelvművelő tevékenységéért Kazinczy-díjat, 2012-ben az év magyar pedagógusa díjat kapta. 2014-ben Csemadok Életműdíjban részesült. 2015-ben pedig Magyarország köztársasági elnöke „a felvidéki magyarság önazonosságának megőrzése és hagyománykincsének továbbadása iránt kivételesen elhivatott pedagógusi, közéleti és társadalmi munkája elismeréseként” a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta. 

Kovács tanár úr napjainkban is komolyan veszi néptanítói hivatását, mivel rendszeres előadásokat tart és községünk kulturális életének aktív tagja. 

kovacszsuzsanna

A díszpolgári kitüntetést Gelle Község Önkormányzata nevében Iván Lajos polgármester adományozta 2021. augusztusában 20-án.

1946-ban született Csallóközcsütörtökben. A Somorjai Magyar Tannyelvű gimnáziumban érettségizett, majd a Nyitrai pedagógia Karon 1969-ben tanítói és zenetanári oklevelet szerzett. A végzés után rövid ideig Nagylégen majd 1971-től 1978-ig a zoborvidéki Zsérén tanított. Itt kapcsolódott be a népművelési munkába is. 

1978/79-es tanévben kezdett tanítani a Gellei Alapiskolában az 1-4-es tagozaton, de a zenét az iskola összes osztályában ő tanította. A „Kis Csalogány” népdalversenyt ő indította útjára. Az ő odaadó munkájának köszönhetően a 60 tagú énekkar az iskolánk büszkesége, aranysávos minősítést szerzett. Az alapiskola tanulói a zenei nevelés terén neki köszönhetően járási és kerületi versenyeken kiváló eredményeket értek el. 

A faluban megalapította a férfi énekkart, melyet 25 évig vezetett. Ez az énekkar odahaza és Magyarországon is rengeteg alkalommal szerepelt, s vitted el községünk jó hírét a nagyvilágba. 

1992-től a tanfelügyelőségen, majd a somorjai, illetve tejfalusi iskolában tanított nyugdíjazásáig. Kovács Lászlóné sikeres tankönyvszerző, a zenei nevelési és szlovák nyelvi tankönyveit máig használják. Pedagógusként rendszeres kulturális műsorokat szervezett, melyeket könyv formájában is megjelentetett. 

Kovács tanító néni munkásságát leginkább Kodály Zoltán „Dalban él a nemzet mottója jellemzi, mivel a fiatalokat a magyar népdal és zene szeretetére nevelte egész élete folyamán.