Hlavná stránka 2016-10-22T10:48:48+00:00

Vážený návštevník!

Vítame Vás na oficiálnych webových stránkach obce Holice, ktoré Vám poskytnú náhľad do každodenného života našej, postupne sa rozvíjajúcej obce.

Oznamy

2111, 2017

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o podminekach poskytovania dotácií a finančných príspevkov

Dňa 21. novembra 2017 bol vyvesený návrh všeobecne záväzného nariadenia o podminekach poskytovania dotácií a [...]

711, 2017

Voľby do VÚC 2017

Výsledky volieb do VÚC zo dňa 4. novembra 2017 nájdete v záložke Dokumenty: výsledky volieb [...]

3110, 2017

POZVÁNKA: Zasadnutie OZ dňa 2. novembra 2017

Miesto a čas zasadnutia: 2. novembra 2017, 18:30 hodina, zasadacia miestnosť obecného úradu   Program: [...]

Iné správy

Deň ochrany zvierat v základnej škole

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Holice 27. 10. 2016 usporiada pre žiakov deň na [...]

  • EU

Sloboda prejavu a právo na rozvoj

Názov projektu Freedom of Expression and the Right to development Sloboda prejavu a právo na [...]