Hlavná stránka 2016-10-22T10:48:48+00:00

Vážený návštevník!

Vítame Vás na oficiálnych webových stránkach obce Holice, ktoré Vám poskytnú náhľad do každodenného života našej, postupne sa rozvíjajúcej obce.

Oznamy

2002, 2018

POZVÁNKA: Zasadnutie OZ dňa 22. februára 2018

Miesto a čas zasadnutia: 22. februára 2018, 18:30 hodina, zasadacia miestnosť obecného zastupiteľstva Program: Otvorenie [...]

1202, 2018

Výzva na predloženie ponuky: Prestavba materskej školy v obci Holice – časť Veľká Budafa

Obec Holice oznamuje výzvu na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác na zákazke „Prestavba materskej školy [...]

2601, 2018

POZVÁNKA: Zasadnutie OZ dňa 30. januára 2018

Miesto a čas zasadnutia: 30. januára 2018, 18:30 hodina, zasadacia miestnosť obecného zastupiteľstva Program: Otvorenie [...]

Iné správy

POZVÁNKA: Novoročná recepcia starostu obce

Srdečne Vás pozývam spolu s Vašou rodinou na tradičnú novoročnú recepciu, ktorá sa uskutoční dňa [...]

Zber balónov a zásobovanie pitnou vodou

Oznamujeme tým občanom, ktorí dostali balenú pitnú vodu, že zber prázdnych balónov sa uskutoční dňa [...]

Zásobovanie pitnej vody na konci roka

Podľa platných nariadení regionálneho úradu verejného zdravotníctva povinnosťou prevádzkovateľa verejného vodovodu je zabezpečiť pre svojich [...]