Vážený návštevník!

Vítame Vás na oficiálnych webových stránkach obce Holice, ktoré Vám poskytnú náhľad do každodenného života našej, postupne sa rozvíjajúcej obce.

Oznamy

2206, 2017

POZVÁNKA: Zasadnutie obecného zastupiteľstva 27. júna 2017

Miesto a čas zasadnutia: 27. júna 2017, 18:30 hodina, zasadacia miestnosť obecného úradu Program: Otvorenie [...]

2205, 2017

Rozhodnutie-„Zmena 4-R7“

Rozhodnutie

2104, 2017

POZVÁNKA: Zasadnutie obecného zastupiteľstva 25. apríla 2017

Miesto a čas zasadnutia: 25. apríla 2017, 18:30 hodina, zasadacia miestnosť obecného zastupiteľstva Program: Otvorenie [...]

Iné správy

Deň ochrany zvierat v základnej škole

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Holice 27. 10. 2016 usporiada pre žiakov deň na [...]

  • EU

Sloboda prejavu a právo na rozvoj

Názov projektu Freedom of Expression and the Right to development Sloboda prejavu a právo na [...]