Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tesületi ülés – 2019. január 22.

A 2019. január 22-i ülés napján a község lakosainak száma 2103.

A polgármester beszámolója

KÖZÜGYEK

 • A polgármester civilvédelmi- és közbiztonsági ülésen vett részt Dunaszerdahelyen; ígéretet kapott, hogy amennyiben megalakítjuk az önkéntes tűzoltó-szervezetet, technikai támogatást kapunk.
 • Pékség utcán elhelyezett kőrakás nem eltávolítható, mivel rendőrségi bizonyítékként szerepel; a község felszólította a tulajdonost annak eltávolítására. Szintén megoldandó probléma, hogy jelenleg a Pékség utca a dunaszerdahelyi Jednota tulajdona.
 • Felújítják a 63-as főút sárosfa-mihályfai szakaszát; mivel a főúton lévő buszmegállók községi tulajdonban vannak, a polgármester javasolja azok felújítását. A polgármester tárgyalt a közútkezelő vállalattal a beketfai és a gellei horgásztó (báger) letérőinek ügyében. A hivatal szerint ilyen kérvény a múltban nem érkezett a falutól, a megvalósítási idő 6-8 év.
 • Másodízben nyertük el az ápolói projektet. Az előző két évben 5 gondozó, idén 7 gondozó állt szolgálatba. A projekt támogatási ideje 26 hónap, 103740 eurós összegben. Jelenleg a községnek egy ápoló alkalmazása havi 702 eurót jelent (az elvezetésekkel és a fizetéssel). Ehhez az összeghez a beteg is hozzájárul.
  • Amennyiben a beteg óránként 30 centtel járul hozzá, úgy a község évente 7300 euróval kell hogy kiegészítse az ápolás utáni költségeket.
  • Ha a beteg hozzájárulása 50 centre emelkedne, az havonta 82 eurós költséget jelent a beteg részéről, a községnek évi 4100 eurós kiegészítést saját költségvetésből.
  • Ha a beteg hozzájárulása 60 centre emelkedne, az havonta 99 eurós költséget jelent a beteg részéről, a községnek évi 2772 eurós kiegészítést saját költségvetésből.
  • A legtöbb környező község 85-90 center óránkénti összeget szab meg.
 • A polgármester beszámolt arról, hogy a hóeltakarítás egy traktorral kell megoldani 25 kilométernyi úthálózaton. Ennek zökkenőmentes lebonyolítására állandó készültség-szolgálat van életben. Súlyosabb hóhelyzet esetén vállalkozót kell fizetni, ami pluszköltséget jelent. Törvényi változásból adódóan a járdák eltakarítása is a község feladata lesz a jövőben (finanszírozás nélkül). Kérjük a lakosokat, hogy ne parkoljanak az utak szélén és a járdán, mert az lehetetlenné teszi a hóeltakarítást.
 • A vízügyi szervvel történ tárgyaláson a polgármester indítványozta a szennyvízhálózat kibővítését (a hálózat 50-60 háznál nincs kiépítve), érdemi lépésekre valószínűleg jövő évben számíthatunk. A hálózat jelenlegi kihasználtsága csupán 51% – csak a háztartások fele használ szennyvízcsatornát. A rákötésre kötelezni csupán a vízügy tudja a felhasználókat. A szennyvízelszállítás problémájának orvoslására kérvényeztük egy gyűjtő elhelyezését, hogy a „szippantós kocsi” továbbra is működhessen;
 • A polgármester tárgyalt Papp Andreával (a Szlovák Posta képviselőjével) a helyi postafiók helyzetével kapcsolatban. Papp Andrea elmondta, hogy a posta kihasználtsága nem volt gazdaságos, ezért egy személyt elbocsátották. A helyzetet nehezíti, hogy 2 új kézbesítő van. A polgármester nehezményezte a posta környezetének állapotát és új parkolók kialakítását javasolta közös finanszírozásban. A projekt kidolgozása folyamatban van.
 • Szintén megoldásra vár a sokak által hiányolt bankautomata (ATM) elhelyezése. Bár ésszerű lenne a megoldást a Postabanktól várni, azonban a bank elmondta, kevés a náluk vezetett számla, így ők nem kívánnak automatát elhelyezni. A Szlovák Takarékpénztár (SLSP) elmondta, hogy csak abban az esetben ingyenes a bankautomata, ha havi 2000 tranzakciót bonyolít (ami a helyi körülményekhez nagyon magas szám; példaként: havi 600 tranzakció alatt havi 2000 euró a bérleti díj). A Prima Banka és az OTP Bank válaszát még várjuk. A polgármester megkereste a Jednota igazgatóját, hogy milyen eséllyel lenne elhelyezhető egy automata a bolt falában.
 • Január 11-én tárgyalást Iván Lajos tárgyalást folytatott a dunaszerdahelyi zsidó közösséggel a zsidó temető kulturált megközelítésének lehetőségéről. Tavasszal a Zsidók Világszövetségének elnöke feleségével látogatását teszik a községben
 • Elkezdődött a tornaterem rekonstrukciója, a munkálatok kb. egy hónapig tartanak. A focisták addig Felbáron tréningezhetnek. A radiátorok borítását le kell cserélni, a jelenlegi borítás bútorlapjai törékenyek. További projekteket pályáztunk meg a padló felújítására, műfüves pálya kialakítására és gumi felületű futópályára.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLTOZÁSOK

 • A testületi ülések meghívóit a képviselők elektronikus formában (emailben) kapják kézhez, ami költség- és idő-hatékony megoldást jelent. A testületi ülések tárgyalásait vetítőgép (projektor) segíti.
 • Több ügyben is jogászi segítségre van szükség, azonban a községnek eddig nem volt állandó jogásza. Erre a feladatra Dr. Potács Pétert ( JUDr. PhDr. Peter Potásch, PhD.) kérte fel havi kompenzáció mellett.
 • Példaként említenénk, hogy az ógellei második kanális fakivágásából nem kaptunk származott semmilyen kompenzáció: pénzbeni térítés vagy új fák kiültetése. A kivitelező minden fát kivágott (nemcsak az arra kijelölteket), a fakivágás utáni szemetet nem takarította el és az egész esethez nem találtunk szerződést.
 • A polgármesteri hivatal felmondta a biztosítási szerződéseket az üveg buszmegállókra, mert a biztosítás nem foglalta magában az üveg rongálását.
  A polgármester átszervezte a belső megrendelések intézését: beszerzési szándékát a község által fenntartott intézmény köteles írásban kérvényezni (akár emailben), a polgármester egyeztet a főkönyvelővel, majd dönt a megrendelésről.
 • A kényelmes és zökkenőmentes ügyintézés érdekében bevezetik az internetet a nagybudafai óvodába.

KÖZÉLET

 • Decemberben megjelent a Hírmondó karácsonyi száma, lezajlottak a hagyományos adventi programok: koszorúkészítés, adventi koncert, karácsonyi vásár, jótékonysági vasárnap. A polgármester a jövőben a betlehem elhelyezésére a templomteret javasolja.
 • December 20-án 14 segélycsomag kiosztására került sor rászorulók közt.
 • Befejeződött a templom ablakainak restaurálása, megújult a templombelső megvilágítása és a hangtechnika.
 • A téli időszakban asztalitenisz tornára került sor Cséfán, melyet a község a trófeák megvásárlásával támogatott.
 • A polgármester részt vett a sportegyesület évzáróján, méltatta a bizottság és a szervezet munkáját. A sportpályán történt helyszínelésen felmérte a létesítmény felújításra szoruló részeit, valamint kezdeményezte a sportpálya állandó felügyeletét.
 • Harmadízben volt táncház a Pósfa zenekar szervezésében a kultúrházban 200-300 látogatóval.
 • Január 18-án a Nyugdíjasklub évzárójára került sor.

Napirendi témák

A képviselő-testület kinevezte az iskolatanács önkormányzat által delegált tagjait. Cséfalvay János és Süli Béla mandátuma lejárt, helyüket Farkas László és Viola József veszik át Bohony Irén és Mészáros Ingrid mellett.

Usačov Péter – az elmúlt négy év tapasztalatai alapján – indítványozta a község Statútuma, a bizottságok működésére vonatkozó paragrafusának frissítését. Az indítványhoz hozzászólt Ravasz Béla, aki további javaslatokkal élt. A Statútum frissítését elnapolták.

Idén a község újra pályáz az Európa a polgárokért projekt keretében kiírt 25.000 eurós támogatásra, melyből a községi falunapokat kívánja finanszírozni. Idén 20. alkalommal kerül megrendezésre a falunap. A polgármester 3-napos eseménysorozatot javasol: a hagyományos pénteki koncert és szombati események mellett vasárnapi ünnepi szentmisét Böjte Csaba testvér misézésével, valamint vasárnap délután Böjte Csaba előadását a helyi kultúrházban.

A polgármester által előterjesztett, a községi alkalmazottakra és választott képviselőkre vonatkozó Etikai kódexet a testület egyhangúlag támogatta. Az érintettek aláírásukkal fejezik ki beleegyezésüket az Etikai kódex szabályainak betartására.

Mivel az alakuló ülésen nem született határozat, így a testület tárgyalt a képviselők jutalmazásáról. A testületi tagok közül hárman önként lemondanak a jutalmazásról, az alpolgármesteri tisztet ellátó képviselő jutalma magában foglalja a képviselői jutalmazást, így a csak a fennmaradó öt képviselő kap majd juttatást ülésenként. A testület egyetértett abban, hogy a befolyt összeget közös kasszába helyezik és azt köz- illetve jótékonysági célra fordítják. A testület megbízta a polgármesteri hivatalt a képviselők juttatásáról szóló irányelvek kidolgozására. Továbbá egyezség született, hogy a bizottságok működésének járulékos költségeit (pl. a szociális bizottság jubiláns- és beteglátogatásait) a polgármesteri hivatal finanszírozza.

A kérvények megtárgyalása után Usačov Péter beszámolt az Építésügyi, Falufejlesztési és Környezetvédelmi bizottság január 18-i üléséről, melyen részt vett a község polgármestere, továbbá Usačov Péter, Czére Krisztina, Pecsuk Péter, Výkrent Ágota és Csánó Dávid. A bizottsági tagok a következő pontokat tárgyalták:

 1. javasolják, hogy az építésügyi hivatal helyben, heti egy teljes napig álljon a lakosok szolgálatában; javasolják az építésügyi hivatal megbízott vezetőjének mihamarabbi kinevezését;
 2. tudomásul veszik a falufejlesztési terv2018/1-es számú tervezetét;
 3. javasolják a tervezett ógellei lakónegyed rajzainak változtatását: a négyütemű beépítési terv kidolgozását, szellősebb beépítést, 6-7 áras építkezési telkek kialakítását, a lakónegyed mellett óvoda és idősgondozó betervezését; valamint
 4. javasolják tárgyalások megkezdését az ógellei telekrészbe ékelődő nem községi telek tulajdonosávál egy közös beépítési konstrukció kidolgozása érdekében;
 5. javasolják olyan szerződés kidolgozását, mely maximálisan kivédi az építkezési telkekkel történő üzérkedés lehetőségét;
 6. tudomásul veszik az R7-es gyorsforgalmi út feletti, Cséfát és Egyházgellét összekötő gyalogos- és kerékpáros forgalom céljára kiépítendő felüljáró ügyét;
 7. egyetértenek abban, hogy további információs táblák elhelyezése jelen esetben nem prioritás;
 8. javasolják, hogy a község polgármestere tegye meg a szükséges lépéseket egy olyan térkép kidolgozására, mely összefoglalja az esővízelvezetési problémákkal küzdő területeket;
 9. javasolják, hogy a község polgármestere tegye meg a szükséges lépéseket a község teljes úthálózatának feltérképezésére: az utak szélességét, tulajdonviszonyait és állapotát is beleértve;
 10. javasolják a jelenleg érvényben lévő szemétgazdálkodási rendelet felülvizsgálatát;
 11. tudomásul veszik a község polgármesterének beszámolóját a közterületfenntartó egység működéséről és támogatják olyan lakókonténerek beszerzését, melyek megfelelő tartózkodási helyet biztosítanának a község alkalmazottainak;
 12. tudomásul veszik a község polgármesterének beszámolóját a községi hulladékgyűjtő telepállapotáról és szorgalmazzák a munkaszervezés teljes felülvizsgálatát; támogatják a szelektíven leadott szemét ingyenes átvételét és javasolják a nem szelektált hulladék átvételének díjazását;
 13. kérik, hogy a polgármesteri hivatal dolgozza ki a kommunális hulladékelszállításának null-szaldós lehetőségét és javasolják, hogy a testület támogassa az illetékek szükséges emelését;
 14. javasolják a temetők vízellátásnak egységesítését és a halottasházak állapotának felmérését;
 15. kérik a polgármesteri hivatal felelős alkalmazottjának jelentését és javaslatait a sírhelyek utáni díjak befizetésének helyzetével kapcsolatban, valamint az aktív temetők jelenlegi és jövőbeni parcellázásának tervével kapcsolatban;
 16. egyetértenek abban, hogy Gelle községnek jelenleg nincs szüksége további, községi tulajdonú bérlakások kiépítésére;
 17. javasolják, hogy a polgármesteri hivatal felelős alkalmazottja térképezze fel a községi tulajdonú területeket, valamint jelölje ki a község belterületén található, a Mezőgazdasági Szövetkezet tulajdonában lévő telkeket;
 18. javasolják akisbudafai temető rendbetételével kapcsolatos kötelezettségeink elvégézését;
 19. javasolják a „Nagykert” tavaszi takarítását és annak parkká alakítását pályázati források segítségével;
 20. javasolják a nagybudafai óvoda kapujának befejezését;
 21. javasolják olyan beruházás támogatását, mely a pósfai temető mellett parkolási lehetőséget biztosít;
 22. tudomásul veszik a jelenlegi községháza telekviszonyait és javasolják az iskolához tartozó műhely községházává alakításának tervét;
 23. tudomásul veszik a kultúrház energetikai modernizációjának tervét és javasolják a dokumentáció változtatását az épület utca felőli oldalán ablakok beépítésével;
 24. támogatják az egykori kuglizó modernizációját egy állandó, profitorientált fitneszterem kiépítésre;
 25. javasolják a zsidó temetőhöz vezető út kiépítéséhez szükséges telekrendezési lépések megkezdését;
 26. tudomásul veszik az egykori traktorállomás területén lévő adminisztratív épület máscélú kihasználását célzó terveket és javasolják, hogy a polgármesteri hivatal tegye meg a szükséges jogi lépéseket egy esetleges munkásszálló kialakításának megakadályozására;
 27. javasolják a cséfai kultúrház konyhájának és mellékhelyiségének modernizációját;
 28. javasolják a csentőfai temető mielőbbi rendbetételét.