Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Testületi ülés – 2023. május 30.

Az ülésen megjelentek: Iván Lajos polgármester, Jákli Erika jegyzőkönyvvezető, Ravasz Béla főellenőr és a testület tagjai: Czére Krisztina, Gencs Gergely, Láng László, Menyhart Blanka, Špaček György, Usačov Péter és Zirig Zoltán.

Az ülés napján a lakosok száma 2 136 fő.

A polgármester beszámolója

  • Nagy érdeklődés mellett került megrendezésre a “Tavaszi zsibongás
  • A gellei Papilon társulat “A tanítónő” c. előadását vastapssal díjazta a nézőközönség Nagylúcson
  • Átadták a csentőfai játszótér harmadik bővítését (körhinta, minifocipálya, könyvszekrény, pingpong asztal)
  • Elkészült a kemence a nagybudafai Dőre téren
  • Finisbe érkezett az alapiskola kosárlabdapályájának felújítása
  • A helyi önkéntes tűzoltók versenyen vettek részt Lúcson
  • Felújították a pósfai ravatolozó külsejét
  • A község könyvespolcokat kapott ajándékba a Családi Könyvklubtól
  • Községünk díszpolgárát, Kovács Lászlót Somorja város Pro Futura díjjal jutalmazta

Napirendi pontok

Ajtó- és ablakcserére került sor a “vállalkozók házában“. A felújítási munkálatok tovább folytatódnak, tervben van az épület külső homlokzatának festése, valamint bérleti szerződés készül az épület melletti tárolókra vonatkozóan, ahol a jövőben a Kása pékség boltot nyitna. A felújítások kapcsán egységesítik a bérleti díjakat: 2.66 EUR/m2/hó.

bérházak javítására és a jövőbeni beruházások fedezésére egységes mértékben kerül szabályozásra a karbantartási alapba történő befizetés, mely a jövőben 0.50 EUR/m2/hó mértékű lesz.

Az iskolakonyha kérvénnyel fordult az önkormányzathoz, melyben az elöregedett konyhai gépek (sütő, mosogatógép, húsdaráló és dagasztógép) cseréjét kérvényezik – megközelítőleg 12.000 euró értékben. A javaslatot a testület egyhangúlag támogatta. Usačov Péter emlékeztette a képviselőket a polgármester 2021. decemberében tett ígéretére, mely arról szólt, hogy az iskolakonyhát önkormányzati fenntartásba helyezik. Ennek kapcsán üzleti terv készül a konyha jövőbeni finanszírozására és szükséges bővítésére (az óvoda és alapiskola ellátása mellett a jövőben számolni kell a bölcsőde és a nyugdíjas napközi ellátásával is).

A testület egyhangúlag támogatta a területrendezési terv azon módosítását, melynek értelmében bevezetésre kerülnek a tervezett bicikliutak (Süly, Bár, Lúcs és Mihályfa felé), valamint kijavításra kerül egy adminisztratív hiba, mely a BigMat vállalat telkének besorolását érintette.

A testület jóváhagyta a helyi értékek védelméről szóló általános érvényű rendeletet, melynek értelmében 72 helyi értéket képviselő természeti, épített és szellemi örökség került községi nyilvántartásba. Ezek között szerepel 11 szakrális emlék, 7 emlékmű, 22 polgári építmény, 7 síremlék, 3 természeti örökség, 2 gyűjtemény, 2 tárgyi emlék, 9 történelmi esemény és 9 helynév. Az értékek jegyzéke hamarosan megtekinthető lesz a község honlapján.

A testület jóváhagyta az Invesztíciós, regionális fejlesztési és informatizációs minisztérium (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, MIRRI) 2/2023-as felhívására benyújtott pályázat önrészét, melyből az alapiskola kültéri sportpályáinak és játszóterének bővítését kívánja finanszírozni.

Hamarosan megkezdődik a kultúrház belterének felújítása. A beruházás két részből áll: 171.000 euró értékben pályázati forrásokból újulnak meg a kultúrház azon részei, melyek nem felelnek meg a higiéniai követelményeknek. Ezen felül a testület jóváhagyott egy 65.000 eurós saját forrásból finanszírozott büdzsét, melyből az épület gépészeti felújítását tervezi finanszírozni az önkormányzat.

Szavazásra került a beketfai Mórocz magtár eladási ajánlata 185.000 euró értékben. A történelmi épület felújítására van lehetőség az Interreg pályázaton keresztül, viszont az ingatlan megvásárlását nem finanszírozza. A megvásárlást 1 igen és 6 tartózkodás mellett a testület nem hagyta jóvá.

A polgármester ígéretét adta, hogy a következő ülésig elkészül a nagybudafai óvoda udvarának öntözéséhez szükséges vízellátás.

Forrás: https://ajlavgelle.wordpress.com/