Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Testületi ülés – 2023. június 27.

Az ülésen megjelentek: Iván Lajos polgármester, Ravasz Béla főellenőr és a testület tagjai: Czére Krisztina, Gencs Gergely, Gencs Kinga, Láng László, Menyhart Blanka, Špaček György, Usačov Péter, Viola József és Zirig Zoltán.

Az ülés napján a lakosok száma 2 139 fő.

A polgármester beszámolója

  • Bővült a csentőfai játszótér, a nagybudafai Dőrék hagyományos bográcsos piknikének keretén belül átadásra került a Dőre téri kemence, hamarosan átadásra kerül az alapiskola felújított kosárlabdapályája. Mindhárom projekt Nagyszombat Megye támogatásával és a helyi közösségek összefogásával valósult meg.
  • Az alapiskola előtti buszmegállót elszállították, megkezdődött az új buszmegálló kiépítése, mely éjszakai világítással, hangszóróval, órával, wifi kapcsolattal, USB töltővel és oktató jellegű táblákkal lesz felszerelve. Előreláthatólag augusztus folyamán kerül átadásra.
  • Megkezdődött a kultúrház belterének felújítása. A pinceszint bontási munkálatai már megtörténtek, előkészületben van a bálterem radiátorainak áthelyezése, lecserélésre kerül a kultúrház elavult villanyszekrénye, készül a színpad új függönye. A bálterem mennyezeti szellőztetésének problémájára több ajánlat is érkezett.
  • Az elmúlt hetek nagy esőzéseiből származó csapadék szivattyúzásában segítséget nyújtottak a helyi önkéntes tűzoltók, Tóth László magánvállalkozó és a helyi szövetkezet. Köszönet érte!
  • A nagy esőzések miatt gondot okozott a temetők és közterületek gondozása. A közterületfenntartók igyekezete ellenére nem sikerült mindenhol időben levágni a füvet. A polgármester a lakosság türelmét és megértését kéri, valamint a jövőre nézve fontolóra veszi idénymunkások bevonását a csúcsszezon alatt.
  • A polgármesteri hivatalban köszöntöttek 5 bronzérmes véradót, valamint az alapiskola sikeres tanulóit. Kultúrműsorral és tűzgyújtással emlékeztünk a Magyar Összetartozás Napján, a helyi Futballklub gyermeknapot szervezett a helyi sportpályán. Nagy sikerrel zárult a nagybudafai Dőrék hagyományos bográcsos piknikje, elkezdődött a bölcsőde építése, mely előreláthatólag idén novemberben kerül átadásra.

Napirendi pontok

A testület jóváhagyta a 2022-2027-es időszakra, a község társadalmi és gazdasági fejlődésére vonatkozó tervezetét.

A testület Ravasz Béla főkönyvelő szakmai véleménye után jóváhagyta a község 2023-as költségvetésének 1. számú módosítását, mely tartalmazza a megnövkedett bérköltségek és energiaárak miatti változásokat, valamint a község sikeres pályázataiból származó bevételeket.

A testület jóváhagyta, hogy különleges elbírálás mellett, jutányos áron (10 EUR/m2) kerüljenek értékesítésre a nagybudafai hulladékgyűjtő udvar és a Vermes kastély között elhelyezkedő családi házak mögötti, községi tulajdonban lévő, de magánszemélyek által használt telekrészek. A nagybudafai telkeken túl három további, a község számára hasznosíthatatlan, magánszemélyek által használt terület került eladásra különleges elbírálás alatt.

A testület támogatta a Klikk Polgári Társulás azon kérvényét, hogy a beketfai magtár felújítására benyújtott Európai Uniós pályázatukban az ökormányzat partnerként szerepeljen. Sikeres pályázat esetén a történelmi épületben helytörténeti kiállítás, kávézó, eseménytér és szabadtéri mozi kerül kialakításra.

A testület foglalkozott a lakásigénylők kérvényeivel, valamint támogatta Slovák Iván, a vállalkozók házában megüresedett helyiségre benyújtott kérvényét a tetoválószalon bővítése kapcsán. A testület jóváhagyta a Kása Pékség azon kérvényét, mely a vállalkozók háza előtt található raktárhelyiségek átalakítását és bérbevételét indítványozza. A vállalkozó az említett helyiségeket önköltségén felújítja és ott péktermékeket árusító boltot hoz létre.

Usačov Péter kérdésére a polgármester elmondta, hogy a nagybudafai óvoda kertjét új kút kialakításával kívánják megoldani. A munkálatok már elkezdődtek.

A testület határozott arról, hogy az alapiskola konyhája 2023. szeptember elsejétől önkormányzati fenntartás alá kerüljön és felkérte a polgármestert, hogy kérjen ajánlatot a bölcsőde és a (régi községháza épületében tervezett) nyugdíjas napközi ellátásához szükség bővítés költségeire.

Mivel a bölcsőde építési költségeit az építés befejezése után (idén novemberben) egyszeri térítéssel kell kifizetni és az állami támogatás csak jövő február-máricus környékén várható, így a testület jóváhagyta, hogy a polgármesteri hivatal 650.000 eurós áthidaló kölcsönért folyamodjon.

A testület nemtetszését fejezte ki a csentőfai halastó körbekerítése kapcsán és felkérte a polgármestert az ügy felülvizsgálatára. Emlékeztetőül: a testület nem támogatta azt a kérvényt, hogy az említett tó körül rekreációs övezet alakuljon ki és nem érzi jogszerűnek a kerítés kiépítését.

Forrás: https://ajlavgelle.wordpress.com/