Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Testületi ülés – 2023. február 28.

Az ülésen megjelentek: Iván Lajos polgármester, Jákli Erika jegyzőkönyvvezető és a testület tagjai: Czére Krisztina, Gencs Gergely, Gencs Kinga, Láng László, Menyhart Blanka, Špaček György, Usačov Péter, Viola József, Zirig Zoltán.

A polgármester beszámolója

  • Két nap alatt 900 tonnányi építkezési törmelék került ledarálásra: 350 tonna vegyes és 550 tonna betontörmelék. A betontörmeléket a község értékesíteni fogja. A 2022-es évben az osztályozott hulladék aránya négy évvel ezelőtti 10%-al ellentétben tavaly 53%-os volt.
  • A D4R7-el és a Közlekedésügyi Minisztériummal folytatott tárgyalásoknak köszönhetően eltávolítottak a cséfai felüljárót blokkoló elemeket.
  • Polgármester részt vett a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának parlament előtti tüntetésén, melyen követelték, hogy a kormány támogassa a községeket a megnövekedett energiaárak költségeinek térítésében.
  • Az egyházgellei ravatalozót és sírkertet összekötő járda áthelyezését tervezi a polgármesteri hivatal, valamint sor kerül a jelenleg használt sírkert mögötti terület tisztítására és rendbetételére.
  • futballpálya új, energiatakarékos megvilágítást kapott.
  • Az alapiskola udvarán történt csőtörést szakszerűen helyreállítottak.
  • A község alkalmazottai munkabiztonsági előadáson vettek részt.
  • Kiállítás nyílt Godány Sándor festményeiből Dunaszerdahelyen. A kiállítás egy része megtekinthető lesz a mácius 15-i megemlékezés alkalmával a helyi kultúrházban.
  • Idén a dőrejárás elmaradt, de ismét volt táncház és bőgőtemetés a helyi kultúrházban.

Napirendi pontok

A község főellenőrének pályázatára egy jelentkezés érkezett – Ravasz Béla személyében. A főellenőri kinevezést, mely hat évre szól és 20%-os munkaviszonyt jelent, a testület egyhangúlag támogatta.

A testület jóváhagyta a nagybudafai hulladékgyűjtő udvar rekonstrukciójára benyújtott 396 000 euró értékű pályázat önrészének kifizetését 19 825.97 EUR értékben. A közbeszerzés lezárult, a kivitelezés előreláthatólag 9 hónapig tart majd.

A testület támogatta a kultúrház hőszigetelésére benyújtott pályázatot 465 000 euró értékben.

A testület határozott a falufejlesztési terv megnyitásáról. A kérvényezési-véleményezési folyamat megkezdéséről a község honlapján tájékozódhatnak majd. A beérkezett kérvényeket és a község saját terveit egy négytagú bizottság értékeli majd (Iván Lajos, Usačov Péter, Czére Krisztina, Gencs Gergely).

A testület megbízta a polgármestert az iskolai étkezde önkormányzati fenntartásba és irányításba történő helyezéséhez szükséges folyamat megkezdésével.

Az önkormányzat tárgyalt a község plébánosával a régi iskola (lelkigyakorlatos ház) megvásárlásának ügyében. A testület megbízta a polgármestert a további egyeztetéshez szükséges becslés beszerzésével.

A testület támogatta a Templom tér öntözőrendszerének beszerzését és kiépítését 14 000 euró értékben.

 

Forrás: https://ajlavgelle.wordpress.com/