Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Testületi ülés – 2023. február 13.

Az ülésen megjelentek: Iván Lajos polgármester, Jákli Erika jegyzőkönyvvezető, Ravasz Béla főellenőr és a testület tagjai: Czére Krisztina, Gencs Gergely, Gencs Kinga, Menyhart Blanka, Špaček György, Usačov Péter és Zirig Zoltán és Viola József.

Az ülés napján a lakosok száma 2 139 fő.

A polgármester beszámolója

 • Évzáró eseményként a kultúrház alkalmazottainak szervezésében két adventi vásárra is sor került a község piacterén.
 • Az önkormányzat karácsony alkalmából 350 csomagot osztott szét nyugdíjasoknak és nehezebb körülmények közt élőknek.
 • Megérkezett a hulladékgyűjtő udvarra a munkagép, a pótkocsi és 5 új konténer (3 fedett, 2 nyitott). Az említett gépeknek tetőzet épül az udvaron található hangárok között.
 • A mezőgazdasági szövetkezettel együttműködve sor került a gellei temető bozótirtására.
 • Befejeződött a kultúrház pincéjének, báltermének és színpadának felújítása, valamint elkezdődött az épület emeleti részének tatarozása.
 • Regence Egyesület kezdeményezésére és a Közép-Európai Alapítvány anyagi támogatásával a kultúrház előtere állandó helytörténeti kiállítással büszkélkedhet.
 • Idén újra jóhangulatú dőrejárástól volt hangos Budafa.

Területrendezési (falufejlesztési) terv módosítása

A képviselő-testület 2023. április 25-én szavazott a területrendezési tervhez beérkezett javaslatokról és kérvényekről. Az áprilisi döntések értelmében kidolgozásra került a területrendezési terv negyedik változtatási javaslata. Ezt a javaslatot az építésügyi bizottság (tagjai: Czére Krisztina, Gencs Gergely, Usačov Péter képviselők és Baráth Benjamin, az építésügyi hivatal vezetője) 2024. február 6-án tárgyalta és véleményezte. A bizottság által tárgyalt pontokat az ülésen Iván Lajos polgármester ismertette. Döntések:

 • A lúcsi út és az Akácos út kereszteződésénél (Ógelle) a közút mellett 15 méteres védelmi sáv kerül kialakításra.
 • Szűkül a 63-as főútról a nagybudafai ipari területre vezető földút melletti ipari célra kijelölt terület.
 • A testület nem támogatta a Nagybudafát és Sárosfát összekötő, erdősávval borított mezőgazdasági út ipari célú felhasználását.
 • A testület jóváhagyta az SOG vállalat kérvényét: 18, illetve 32 m magasságú automatizált raktárépület kialakítására az általuk tervezett logisztikai park területén (az R7-es gyorsforgalmi út és a 63-as között Sárosfánál).
 • Az Arizóna vállalat alatti terület ipari területből szolgáltatások nyújtására kijelölt területté módosul.
 • A testület nem támogatta a polgármester úr által szorgalmazott beketfai lakónegyed (25 ház) kialakítását.
 • A testület nem támogatta a polgármester úr javaslatát a nagybudafai Nagykert mögötti terület szolgáltatási célra történő kijelölését.
 • A testület támogatta a transzformátorok területrendezési tervbe történő bejelölését.

Egyéb témák

Ravasz Béla főellenőr felhívta a testület figyelmét, hogy változott a törvényi előírás a különleges elbírálás alá eső vagyoneladást érintően. Az új jogszabály értelmében az önkormányzat csak a testület által jóváhagyott gazdálkodási elvek (zásady hospodárenia) értelmében határozhat különleges elbírálás kategóriában. Mivel a község jelenleg nem rendelkezik ilyen dokumentummal, így a testület megbízta Ravasz Bélát annak kidolgozásával.

Forrás: ajlavgelle.wordpress.com