Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Testületi ülés – 2023. április 25.

Az ülésen megjelentek: Iván Lajos polgármester, Jákli Erika jegyzőkönyvvezető, Ravasz Béla főellenőr és a testület tagjai: Czére Krisztina, Gencs Gergely, Gencs Kinga, Láng László, Menyhart Blanka, Špaček György, Usačov Péter, Viola József, Zirig Zoltán.

Az ülés napján a lakosok száma 2 138 fő.

A polgármester beszámolója

 • Felkerültek a lámpák a futballpályán, egy lámpát elloptak a külső wc-nél, megrongálták a műfüves pálya kerítését.
 • Kiirtották az egyházgellei temető mögötti bozótost és elszállították az ott felgyülemlett szemetet.
 • Külső raktárt kap a nagybudafai óvoda, áthelyezésre került az ógellei buszmegálló.
 • Elkészült a nagyszombati kerületi pályázaton elnyert kemence építéséhez szükséges betonalap; ugyanebből a pályázatból bővült a cséfai játszótér (minifoci pálya, körhinta, külső ping-pong asztal) és elkezdődött a kosárlabdapálya felújítása
 • Elkezdődött a biohulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények kiosztása (eddig 506 db került kiosztásra).
 • Idén is megemlékeztünk a márciusi hősökről, valamint 70. születésnapján köszöntöttük Godány Sándor festőművészt.
 • A magyar költészet napját április 14-én kötetlen beszélgetéssel ünnepeltük Nagy Erika, Fellinger Károly és Zirig Árpád részvételével.
 • Petőfi születésének 200. évfordulóját (megyei támogatású) a Kossuth-díjas Szarka Gyula és zenekarának előadásával ünnepeltük. A rendezvényen fellépett Cséfalvay Emma és Zöld László.
 • Két önkéntes csoport is segített illegális szemétlerakatok felszámolásában. Április 20-án, a Nárciszok napján 1 104 euró gyűlt össze a községben.

Napirendi pontok

 1. A testület egyhangúlag támogatta a helyi önkéntes tűzoltótestület kérvényét egy tartállyal rendelkező tűzoltókocsi megvásárlására 25.000 euró értékben.
 2. A testület jóváhagyta Görcs Péter kérvényét a háza előtti községi tulajdonban lévő telekrész különleges elbírálás melletti megvételét 10 EUR/m2 áron.
 3. A testület jóváhagyta a kisbudafai Letérő utca lakosainak azon kérvényét, hogy a szennyvízhálózat meghosszabításának költségeit a község térítse és vegye azt községi tulajdonba.
 4. A testület tudomásul vette Usačov Péter javaslatát a helyi értékek megőrzéséről szóló általános érvényű rendelet elfogadására. A rendeltről annak kifüggesztése után, a következő ülésen szavaznak majd.
 5. A testület támogatta Iván Lajos polgármester indítványát a boltok és szolgáltatások nyitvatartásáról szóló általános érvényű rendelet elfogadására. Ennek értelmében ezek az egységek reggel hat és este tíz óra között tarthatnak nyitva.
 6. A testület támogatta Iván Lajos polgármester indítványát a reklámfelületek szabályozásáról szóló általános érvényű rendelet elfogadására.
 7. A testület meghallgatta Ravasz Béla főellenőr szakmai véleményét a 2022-es év zárszámadásáról és elfogadta azt.
 8. A testület (5 igen, 1 nem és 3 tarózkodó szavazat mellett) támogatta a régi iskola (lelkigyakorlatos ház) megvásárlását 172 000 euró értékben.
 9. A testület meghallgatta Menyhart Blanka ajánlatát a községháza utcafrontján elhelyezkedő épületrész megvásárlására. Arról a testület hivatalos becslés és ajánlattétel után tárgyal majd.
 10. A tesület elnapolta döntését a beketfai Mórocz magtár megvásárlásáról.

Területrendezési terv

A területrendezési terv előkészítésével megbízott bizottság (tagjai: Iván Lajos, Czére Krisztina, Gencs Gergely, Usačov Péter) ismertette az általuk előkészített irányelveket, változtatási javaslatokat és a beérkezett kérvényekre adott javaslatukat.

A bizottság által javasolt irányelvek:

 • fontosnak tartja a szántók védelmét
 • családi házak építését az egyes falurészek közt szorgalmazza; az építkezési telek minimális mérete 600 m2; nem engedélyezett a meglévő családi ház kertjébe újabb családi ház építése.
 • új utcák csak 12 méter szélességben (zöldsáv, járda, zöldsáv, úttest, zöldsáv, járda, zöldsáv kialakításban) épülhetnek, meglévő utcát meglévő utcával összekötve
 • szigorúbb szabályozás alá fog esni az utcakép védelme (új ház magassága, szélessége és elhelyezése)
 • a község saját telkein két lakóövezetet alakít ki: Egyházgelle és Beketfa, valamint Pósfa és Ógelle közt.

A bizottság változtatási javaslatai

A bizottság javaslatait a testület egyhangúlag támogatta.

Kérvények