Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Testületi ülés – 2022. szeptember 27.

Az ülésen megjelentek: Iván Lajos polgármester, Sebök Mónika főellenőr és a testület tagjai: Bohony Irén, Farkas László, Gencs Kinga, Láng László, Menyhart Blanka, Ravasz Béla, Usačov Péter.

Az ülés napján a község lakosainak száma 2.147 fő.

A polgármester beszámolója

Beruházások

  • községi hivatal felújítása folyamatban van. Megtörtént az ablakcsere, a tárgyaló szigetelése elkészült és egyelőre jól teljesít. A külső szigetelés (falak + tető) és a radiátorok cseréje is megtörént, a fűtés még nem üzemel. Az épületrész új, jobb hatásfokú kazánt kap, ezzel az egész épületre 75%-os energiaspórolást ígérnek.
  • Az egészségügyi központ mögötti parkolóban történt csőtörtést sikeresen kijavították. Javították az utat a szövetkezet melletti utcákban (Első és Második utca). A régi községháza mellett rácsozott térkő került lerakásra. A helyi önkéntes tűzoltótestület folytatja a tűzcsapok karbantartását. Megkezdődött a templom falainak szanációja – a felújítás alatt a szentmiséket a nagybudafai kultúrházban tartják.
  • A község pályáz a régi községháza energetikai felújítására (170.000 euró, 5% önrész mellett), amelyből a szigetelést, ablakcserét és a fűtésrendszer cseréjét kívánja finanszírozni.

Események

  • A szülők összefogásából az egyházgellei óvoda ballagása idén az óvodakertben került megrendezésre.
  • Sikerrel zárultak a Péter-Pál napok.
  • Negyedik alkalommal volt csallóközi néptánctábor községünkben 80 gyermek részvételével.
  • Augusztus 20-án kenyérszentelésre került sor, a szentmisét Pati plébános úr celebrálta. Utána Derzsi György „Egyedül” című műsorára került sor a kultúrházban.
  • Nagysikerű véradást szervzett a helyi Vöröskereszt községünkben (54-ből 44-en adtak vért).

Napirendi pontok

Az SOG vállalat a 63-as főút és az R7-es gyorsforgalmi út közelében kíván logisztikai parkot kiépíteni. A beruházás megkezdéséhez szüksége van a falufejlesztési terv változtatására. A változtatás költségeit a vállalat térítené. A logisztikai park területeinek fele már a vállalat tulajdonában van, a másik fele egyházi tulajdon. Amennyiben a község támogatná ezt a kezdeményezést, egyszeri 1 729 000 eurós bevételre (a fejlesztési illetékből), valamint éves 86 450 eurós ingatlanadó-bevételre számíthat. A logisztikai park óránként 5-10 kamionnal növelné a forgalmat. A testület a beszámolót tudomásul vette.

Az iskolakonyha a megnövekedett árakra hivatkozva kérvényezte az étkeztetési hozzájárulások módosítását. Óvodai étkeztetés esetén ez 2.42-ről 2.56 euróra változik, 6-11 éves koroszálynál 3.28-ról 3.46 euróra, 11-15 éves korosztálynál 3.51-ről 3.72 euróra. A kérvényt a testület támogatta.

A község szemétgazdálkodását intéző FCC vállalat hasonló okokból (energiaárak növekedése) kérvényezte az ürítési költségek növelését. Mivel a község versenypályázaton, négy éves időtartamra és fix árak mellett szerződött a vállalattal, így ezt a kérvény a testület elutasította.

Több lakos is jelezte, hogy a szelektív hulladékgyűjtésnek köszönhetően kevesebb szemetet termel, így igazságtalannak tartja, hogy üres kukákkal is ugyanannyit fizessen, mint mások tele kukákkal. Mivel súlyalapú szemétgyűjtésre jelenleg nem adottak a technikai feltételek, a testület megbízta a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a vállalattal, hogy a szemétdíjat a jövőben begyűjtés száma alapján tujduk majd meghatározni.

A tesület támogatta a Mezőgazdasági Szövetkezettel kötött bérleti szerződések meghosszabbítását azzal a feltétellel, hogy a község számára stratégiai fontosságú területek a vegetációs időszak után hozzáférhetőek legyenek a község számára.

Az állammal kötött egyezség értelmében a község jutányos áron (a valós érték 10%-áért) hozzájuthat a csárda melletti üdülőövezethez, amennyiben azon 2 éven belül rekreációs és sport célokra szolgáló beruházást vállal. Mivel a telekvásárlás, a meglévő épületek elbontása és a területrendezés jelentős összeggel jár, így Iván Lajos polgármester együttműködést javasolt a FONTE vállalattal, ami elővásárlási jog fejében vállalja az említett munkákat, községi használatát. A kezdeményezést a testület szigorított feltételek mellett támogatta.

A polgármester beszámolt arról, hogy az óvoda fűtésrendszerét a nyáron modernizálták és folyamatban van a bérlakások kazánjainak és mérőeszközeinek cseréje.

A testület elfogadta a 2022-es költségvetés 2. számú változtatását. Usačov Péter kezdeményezésére Iván Lajos polgármester beszámolt az elmúlt 4 év gazdálkodásásáról.

 

Forrás: https://ajlavgelle.wordpress.com/