Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Testületi ülés – 2022. október 25.

Az ülésen megjelentek: Iván Lajos polgármester, Jákli Erika jegyzőkönyvvezető és a testület tagjai: Bohony Irén, Farkas László, Gencs Kinga, Menyhart Blanka, Ravasz Béla, Usačov Péter.

Az ülés napján a község lakosainak száma 2.154 fő.

A polgármester beszámolója

  • nyugdíjasnap keretében (mely 150-160 résztvevővel került megrendezésre) az ökormányzat köszöntötte a község 70, 80 és 90 évüket betöltő jubilánsait.
  • A helyi önkéntes tűzoltók folytatták a vízcsapok feltérképezését, takarítását és festését, valamint egy tűzoltóversenyen negyedik helyezést értek el.
  • Jó tempóban halad a polgármesteri hivatal energetikai modernizációja: az épület ablakcseréje és szigetelése befejeződött, beszerelésre kerültek a radiátorok, működik az új, energiahatékony kazán.
  • Sikeresen pályáztunk a Kukkónia pályázatán, melynek eredeményeként 20 ezer eurós befekéssel revitalizálják a nagybudafai Nagykertet: az aljnövényzet ritkításával, szórt ösvények kialakításával, padok és információs táblák elhelyezésével.
  • Egy másik sikeres pályázatnak köszönhetően a község hat különböző pontján víznyelő kerül elhelyezésre 170 000 euró értékben: Cséfán, Pósfán a Fő utcán és a Tiktónál, Egyházgellén az Új utcában
  • Első alkalommal rendeztek tökfesztivált Cséfán, ahol a tökök, ételek, italok mellett kézművesek kínálták portékájukat. A jótékonysági vásár bevételét Méry Ádám részére ajánlották fel.

Napirendi témák

A szlovák Földalap beleegyezett a nagybudafai kataszerben, ipari célokra kijelölt földterület felosztásába. Ezzel a község 1:1 arányú tulajdonosává válik az említett terület nagy részének. A terület versenypályázat útján kerül értékesítésre. A versenypályázat feltételeit jogász készíti elő. A versenypályázat kiírásához szükséges lépéseket a testület támogatta.

A testület foglalkozott az SOG vállalat azon kérvényével, mely Sárosfa mellett, a 63-as és R7-es utak között “Kondoros logisztikai park” néven kíván beruházni. Ehhez a falufejlesztési terv módosítását kéri, aminek fejében 10 000 eurót ajánl fel. A benyújtott javaslatot a testület elutasította.

A község szerződést kötött a Szlovák állammal a csárda melletti üdülőövezet telkeinek megvásárlására. A szerződés értelmében a község kötelezi magát az említett területet 2 éven belül közszolgálati célokra átalakítani (kultúra, sport, rekreáció) és ezt az állapotot 5 évig nyereség nélkül fenntartani. A Fontee vállalat ajánlata ezen terület megvásárlását, a terület rendbetételét és célirányos kialakítását teszi lehetővé elővásárlási jog fejében. Az együttműködést a testület támogatta.

A testület dönött a rezerva alap (36 054 euró) jövőbeni felhasználásáról. 20 000 eurót kénytelen elkülöníteni a szlovák kormány azon rendeletének finanszírozására, mely egyszeri 500 eurós juttatásban részesít minden közalkalmazottat, ahhoz pénzt azonban nem ad. Továbbá 12 000 euró összeget különít el az energiaáremelések finanszírozására és 4 000 eurót kritikus állapotban lévő közterületek rendezésére.

Az októberi ülés beérkezett kérvényei a következők voltak:

  • Egy ógellei család a község tulajdonában lévő 1200 m2 területű parcella megvásárlását kérvényezte különleges elbírálással (10 EUR/m2 áron). Az említett területet kertészeti célokra kívánják használni. A kérvényt a testület támogatta.
  • A testület támogatta a községi bérlakásokra benyújtott kérvényeket.
  • A testület támogatta a 18-lakásos bérház lakóinak petícióját, mely egy, a bérházban élő összeférhetetlen lakó ellen irányult. A testület megbízta a polgármestert, hogy az érintett személyt hivatalosan szólítsa fel életvitelének megváltoztatására. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy az önkormányzat szerződésbontást kezdeményez.

 

Forrás: https://ajlavgelle.wordpress.com/