Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Testületi ülés – 2022. november 29.

Az ülésen megjelentek: Iván Lajos polgármester, Jákli Erika jegyzőkönyvvezető, Sebök Mónika főellenőr és a testület tagjai: Czére Krisztina, Gencs Gergely, Gencs Kinga, Láng László, Menyhart Blanka, Špaček György, Usačov Péter, Viola József, Zirig Zoltán.

Az ülés napján a község lakosainak száma 2 146 fő.

A polgármester beszámolója

 • Zavartalanul folytak az önkormányzati és megyei választások. A választási eredményekről itt olvashatnak.
 • A község sikeresen pályázott az alapiskola előtti megvilágított buszmegálló 26 000 eurós értékű cseréjére. Trafik (mérleg)
 • Szintén pályázati forrásból újul meg a nagybudafai Nagykert. A Kukkónia 20 000 eurós támogatásából az aljnövényzet irtása, az ősfák gyógyítása, döngölt alapú járdák kialakítása, nyolc (a falukat képviselő) pad és információs táblák elhelyezése valósul meg. Első Major dezső
 • A pályázatoknál maradva, 170 000 euró értékes beruházás keretében kerül fejlújításra a gellei kultúrház épülete, mely magában foglalja a pince rendbetételét, a színpad festését, a parketta csiszolását és lakkozását, a bálterem festését, négy klímaberendezés elhelyezését, az asztalok és székek cseréjét, valamint az épület bejáratainak elektronikus működtetésű ajtókra történő cseréjét.
 • Az egyház beruházásának köszönhetően megújul a Templom téren található, meg nem született gyermekek emlékműve. A szoborcsoportot és annak területét felújítják, az emlékművet veszélyeztető fát kivágták, annak helyébe új fákat telepítenek.
 • A Fonte vállalat megkezdte a csárda melletti üdülőövezet tereprendezését. A régi, omladozó nyaralókat elbontják, helyükre újakat építenek. A járdam melletti díszfák állapota kritikus, azokat kivágják és helyettük újakat telepítenek.
 • Fellélegezve a covid járványból, újra elkezdődtek a község hagyományos adventi eseményei. Advent első vasárnapján szorgos kezek készítettek adventi koszorúkat, a község koszorúját a Mária Légió és a Nyugdíjasklub készítette. A község karácsonyfáját Nagy János, ógellei lakos ajánlotta fel. Köszönet érte!
 • Bosszúságot és veszélyt okoz a D4R7 kivitelezői által önkényesen lezárt cséfai feljáró. A polgármester egyeztett a község ügyvédjével és minden jogi lehetőséget felhasznál arra, hogy az akadályt elhárítsák.

Napriendi pontok

Az SOG vállalat újabb kérvényt nyújtott be a falufejlesztési terv megnyitására annak érdekében, hogy a 63-as főút és az R7-es gyorsforgalmi út között magánberuházásból egy logisztikai központot hozhassanak létre. Figyelembe véve, hogy a községnek van már futó versenypályázata egy községi tulajdonban lévő terület értékesítéséről, valamint azt a tényt, hogy egy újabb logisztikai park jelentősen terhelné (óránkénti 10 kamion) a csárdai körforgalmat, a testület a kérvényt elutasította.

A testület tárgyalt a polgármester fizetéséről. A törvény értelmében a polgármesterek fizetési alapját az állami szférában dolgozók átlagfizetése (ez a 2021-es évben 1211 euró volt) és a község méretéből származó szorzó (1001-3000 lakos esetén ez a szorzó 2.2-szeres) határozza meg. Ez Gelle község esetén 2665 eurós alapfizetést jelent. Ezt az alapjuttatást a testület további 60%-al emelheti. Iván Lajos polgármester a 2018-2022-es időszak végén teljes összegben részesült (havi bruttó 4264 euró). A polgármesteri hivatal sikeres működése és az elért választási eredmények okán a testület ezt az összeget jóváhagyta.

A testület tárgyalt a képviselők jutalmazásáról. Emlékeztetőül, a község alapszabályzata ezt lehetőségként tünteti fel, nem kötelességként. A jelen testület Usačov Péter indítványára úgy határozott, hogy a képviselők az őket megillető összeget ne vegyék fel, hanem azt külön számlán különítsék el és annak közhasznú felhasználásáról közösen határozzanak. A juttatás összege képviselőnként és ülésenként 30 euró. A testület a kezdeményezést egyhangúlag támogatta.

Iván Lajos polgármester javasolta az alpolgármester juttatását havi 200 euró összegben meghatározni. A juttatás összegét a testület támogatta. Usačov Péter a juttatás összegét közhasznú célra ajánlotta fel, mely a képviselők jutalmazását gyűjtő számlán kerül elhelyezésre.

A testület elfogadta a Simon Zsuzsa könyvelő által kidolgozott, Iván Lajos polgármester által elfogadott és Sebök Mónika községi főellenőr által pozitívan véleményezett, a 2023-2024-2025-ös évekre vonatkozó költségvetést.

Iván Lajos polgármester előterjesztette a 2/2022-es számú, a helyi adókról és illetékekről szóló rendelet tervezetét, melynek értelmében:

 • 10 euróra változik az ebadó,
 • 4 euró/m2-re a közterület-használati adó,
 • 70 euróra emelkedik az áruatomaták éves adója,
 • 90 euróra a nyerőautomaták adója,

A fenti változásokat a testület támogatta. Az adókat a lakosok február végéig kötelesek befizetni.

A testület nem támogatta a kommunális hulladék utáni illeték emelését, így az továbbra is 56 euró marad. A polgármester tárgyal a hulladékgyűjtést végző vállalattal a súlyalapú illeték lehetőségeiről.

A testület támogatta azt a kezdeményezést, melynek értelmében a zöldhulladék gyűjtésére kijelölt (barna színű) kukák történnek majd kiosztásra, melyek tartalmát a nyári időszakban kéthetente, a téli időszakban havonta díjementesen ürítik majd.

A fenti általános érvényű rendelet értelmében módosult a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetési rendjének a befizetendő összegekre vonatkozó szakasza.

A testület jóváhagyta 3 községi tulajdonban lévő, különleges elbírálás alá tartozó (10 EUR/m2) kisebb parcella eladását. Továbbá jóváhagyott egy bérlakás iránti kérvényt és azt besorolta a várakozók listájára.

A polgármester, a szociális bizottság megalakítására benyújtott javaslatát a testület támogatta. Ennek értelmében a bizottság elnöke Menyhart Blanka, annak tagjai Mandák Zsanett és Kerényi Mária.

Sebök Mónika, a község főellenőre benyújtotta január 31-i hatályú, tisztségéről történő lemondását. Ennek értelmében a testület megbízta a polgármestert a községi főellenőr pozíciójára vonatkozó pályázat meghírdetésére.

Iván Lajos polgármester kérvényezte a négy éves ciklus alatt felhalmozott, fel nem használt szabadságának kifizetését (ez az ülés napján 31 nap szabadság 5900 euró értékben). A kérvényt a testület elnapolta.

Láng László beszámolt arról, hogy a helyi sportszervezet vezetősége meghívást kapott a DAC vezetőségétől egy olyan eseményre, ahol a régió öt legjobb eredményt elérő ificsapatát képviselő szervezeteket látták vendégül. A Kukkónia ezt az eredményt egyszeri 1300 eurós támogatással jutalmazta, amit a juniorok képzésére fognak felhasználni.

Forrás: https://ajlavgelle.wordpress.com/