Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Testületi ülés – 2022. március 29.

Az ülésen megjelentek: Iván Lajos polgármester, Jákli Erika jegyzőkönyvvezető és a testület tagjai: Farkas László, Láng László, Menyhart Blanka, Usačov Péter és Viola József. Négy képviselő jelezte, hogy az ülésen nem tud résztvenni, így a testület kvalifikált többséget igénylő (pl. vagyongazdálkodáskérdésekben nem volt határozatképes.

Az ülés napján a község lakosainak száma 2 155 fő.

A polgármester beszámolója

 • A járványhelyzet enyhülésének köszönhetően idén újra volt bőgőtemetés, mely a farsangi időszak lezártát és a böjt kezdetét jelöli a naptárban.
 • WiFi4EU projeknek köszönhetően a község 10 pontján (50-100 méteres körben) van lehetőség ingyenes WiFi használatra: a Turul emlékműnél, a piactéren, a sportpályán két helyen, a Dőre téren, a kisbudafai kocsmánál, az ógellei kápolnánál és az ógellei játszótéren, a beketfai futballpályánál és a cséfai játszótérnél.
 • Felújításra kerültek a 63-as főút gellei bágernél és Beketfánál lévő letérői.
 • Befejeződött a kultúrház toalettjeinek felújítása.
 • A kultúrház által szerevezett előadásáon Zirig Tünde dévai, Böjte Csaba otthonában megélt egyéves tapasztalatait oszotta meg a résztvevőkkel.
 • Az elmúlt időszakban 3 tűzesetnél került bevetésre a helyi önkéntes tűzoltótestület.
 • A háborús helyzet miatt sújtott ukrajnai menekültek megsegítésére több adománygyűjtés is történt a községben – az önkormányzat, a Vöröskereszt és magánszemélyek szervezésében. Községönkben is ideiglenes otthonra talált egy öttagú ukrán család. Kérjük, fogdják őket a gelleiek szeretetével.
 • Az önkormányzat és a községben működő civil szervezetek a gellei falunapok újragondolásán dolgoznak Péter-Pál-Napok néven.

Napirendi pontok

 • Az ipari célokra kijelölt területtel kapcsolatosan az ülésen résztvettek az IPH vállalt képviselői, akik az általuk javasolt együttműködési szerződés pontjait kívánták megtárgyalni és elfogadtatni a testülettel. Mivel vagyongazdálkodási kérdésekben kvalifikált többségre van szükség (a képviselők 3/5-ös jóváhagyására), így ezt a programpontot a testület a következő ülésig elnapolta.
 • Bár nemrég zárult le a falufejlesztési terv átdolgozása, újabb kérvények érkeztek, melyek annak módosítását javasolják. A testület több tagja is úgy látta, hogy az eddig beérkezett kérvények egyike sem stratégiai fontosságú a község számára, így a falufejlesztési terv megnyitását nem tartja indokoltnak.
 • A testület elfogadta a 2021-es év zárszámadását, illetve nyugtázta a községi főellenőr ezzel kapcsolatban kiadott jelentését. A tesület támogatta az alapiskola épületében 68.000 eurós értékben végrehajtott felújítás delimitációs protokollját (községi tulajdonba és gondozásba helyezését).