Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Testületi ülés – 2022. május 31.

Az ülésen megjelentek: Iván Lajos polgármester és a testület tagjai: Bohony Irén, Farkas László, Láng László, Menyhart Blanka, Ravasz Béla, Špaček György, Usačov Péter és Viola József.

Az ülés napján a község lakosainak száma 2 154 fő.

Ipari terület

A hagyományos ülésrendtől eltérő programponttal kezdődött a májusi ülés, mégpedig a község ipari felhasználásra kijelölt területének megszerzésében érdekelt IPH vállalat beszámolójával. A vállalat két képviselője (Kovács, Jakša) ismertette azokat a lépéseket, amelyeket a múltban tettek annak érdekében, hogy a községgel különleges elbírálás mellett (a piaci árnál alacsonyabb összegért) vásárolhassák meg a nagybudafai kataszeterben lévő területet. A vállalat képviselői elmondták, hogy céljuk, hogy a községgel egyezségre jussanak, de ahhoz, hogy megfelelő befektetőt találjanak, a község részéről is elvárják a flexibilitást (különleges elbírálás az eladásnál, a falufejlesztési terv változtatása, a fejlesztési illeték részletben történő megfizetése, stb.). A vállalat képviselői a múltban sikeresen véghezvitt projektekkel érveltek, és azzal, hogy – elmondásuk szerint – nélkülük az ipari park megvalósítása nem lehetséges.

Iván Lajos, Gelle község polgármetere, a község jogászával történt egyeztetésre hivatkozva elmondta, hogy a község jelenleg nem áll szerződéses viszonyban a befeketetővel és nincs jogi alapja annak a követelésnek, hogy az IPH vállalattal kössünk szerződést. Azt is ismertette, hogy az előző megbeszélesek fényében, nincs akadálya annak, hogy az említett területet versenytárgyalás keretében pályáztassa meg az önkormányzat, ezáltal a község érdekeit leginkább szolgáló legjobb ajánlat mellett történjen meg az eladás.

A fentiek alapján a polgármester javasolta, hogy a község versenytárgyalás útján értekesítse az ingatlant. A javaslatot a testület egyhangúlag támogatta.

A polgármester beszámolója

  • Idén töltötte be 40. életévét községünk plébánosa, Jankó Gábor atya. Ezúton is kívánunk neki jó egészséget és kitartást a szolgálathoz!
  • Idén első alkalommal és hagyományteremtő céllal állított májusfát az önkormányzat a piactéren.
  • Elkezdődött a polgármesteri hivatal épületének felújítása. Többek között szigetelik a tanácsterem falát, ablakcserére és új radiátorok felszerelésére kerül sor a tanácsteremben. Az irodák ablakait is lecserélik, valamint az épületet csatlakoztatják a szennyvízhálózatra.
  • A cséfai temetőben a vihar következtében leszakadt egy tölgyfa ága. Az esetleges sérülések elkereülése érdekében a fát szakértő vágta vissza.
  • Szülők szorgoskodtak a nagybudafai óvoda udvarán, újrafestették a játékokat és rendbeszedték az udvart.
  • A helyi önkéntes tűzoltóegyesület segítkezett a felhőszakadás idején, valamint versenyeken vett részt. Örvendetes hír, hogy a testület tagjai megszerezték a szükséges képesítést, hogy tűz esetén is bevethetők legyenek.
  • Az önkormányzat és a sportegyesület anyáknapi majálist szervezett, valamint újra volt gyermeknap a helyi sportpályán – mindkét eseményt nagy érdeklődés és siker követte.
  • Idén először került megrendezésre táncház.

Napirendi pontok

Iván Lajos polgármester kezdeményezte községünk tagságának megszüntetését a “Mikroregión Dunajská Magistrála” szervezetben arra hivatkozva, hogy a szervezeti tagság egyelőre nem hozott pályázati lehetőséget a községnek. Mivel az elkövetkező időszakban várhatóak pályázati kiírások, így ezt a javaslatot a testület nem támogatta.

A polgármester beszámolt a hagyományteremtő céllal megrendezendő Gellei Péter-Pál Napok programjáról, mely az elmúlt években eléggé ellaposodó falunapot hivatott kiváltani.

A testület tárgyalt a beérkezett lakossági kérvényekről, valamint a község pályázati lehetőségeiről.

 

Forrás: https://ajlavgelle.wordpress.com/