Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Testületi ülés – 2022. január 31.

Az ülésen megjelentek: Iván Lajos polgármester, Jákli Erika jegyzőkönyvvezető, Sebök Mónika főellenőr és a testület tagjai: Czére Krisztina, Gencs Gergely, Gencs Kinga, Láng László, Menyhart Blanka, Špaček György, Usačov Péter, Viola József, Zirig Zoltán.

Az ülés napján a község lakosainak száma 2 145 fő.

Beszámoló a két ülés közti eseményekről

Iván Lajos polgármester beszámolt a karácsonyi ünnepkör eseményeiről (karácsonyi vásár, a Szent György kórus koncertje, rock-karácsony, karácsonyi diszkó, a somorjai önkéntes tűzoltók fúvós zenekarának mendikálása).

A polgármester minden szálat megmozgatott a D4R7 felett áthaladó, jogtalanul lezárt felüljáró ügyében (sajtó, minisztérium, televízió). Az egyeztetések után elindult a használatbavételi eljárás (kolaudáció) és ígéret született, hogy a zárat február elején feloldják.

Elszállításra került az alapiskola előtti trafikos bódé, mely ezentúl a hulladékgyűjtő udvar “mázsaházaként” szolgál majd. Sikeres pályázatból megújul az alapiskola előtti buszmegálló. Önkormányzati beruházásból (6-8000) euró áthelyezésre kerül az ógellei buszmegálló. Az új, edzett üveg megálló az Orgona vendéglő kerítése mellett helyezkedik majd el.

Zavartalanul és alacsony részvétel (13%) melett zárult a népszavazás községünkbe.

Vöröskereszt helyi szervezete két véradót – Bittera Norbertet és Dániel Zoltánt – köszöntött Dunaszerdahelyen. A helyi önkéntes tűzoltók két új szivattyú bevetésével segítettek a heves esőzések idején. A Csemadok és a Pósfa Polgári Társulás szervezésében emlékeztek meg a magyar kultúra napjáról, amin újra megtekinthető volt a Szent Korona másolata. Nagy érdeklődésnek örvendett a Pósfa zenekar farsangi maskarás táncháza. A Győri Néptáncműhely szervezésben Németh Dénes interaktív műsort adott az óvodás és iskolás gyermekeknek a helyi kultúrházban.

Napirendi pontok

Az energia- és élelmiszerárak növekedésének következtében a testület jóváhagyta az oktatási intézmények étkeztetési hozzájárulásának emelését, melynek mértéke 1.90 EUR óvodás, 1.50 EUR alsótagozatos, 1.70 EUR felsőtagozatos gyermek esetén.

Községünk számos jogi eljárásban vesz részt, így a testület támogatta Iván Lajos polgármester javaslatát, mely egy évre szóló szerződéses viszonyt kezdeményez az MD Legal jogászirodával (a jogi szolgáltatások díja 80 EUR/óra).

A község öt éve tagja a “Dunajská Magistrála” elnevezésű mikrorégiónak, azonban ez a tagság nem hozott látható eredeményt. A költséghatékonyság érdekében (tagsági díj 717 EUR/év), Gelle kilép a szervezetből.

Sikeres pályázatok:

  • Az Agroprameň támogatásával új buszmegállót helyeznek el az alapiskola előtt (28.000 euró)
  • A Pôdohospodárska platobná agentúra támogatásával épült meg a régi községháza előtti parkoló (12.000 euró értékben), valamint kap előtetőt a gellei ravatalozó (15.000 euró). Az utóbbi projektet támogatta az SOG vállalat 2.500 euróval, Brunczvik László 10.000 euróval, valamint Rácz László vállalkozó 8 paletta térkővel.
  • A Kukkónia 20.000 euróval támogatta a nagybudafai Nagykert rendbetételét.
  • Környezetvédelmi minisztérium támogatásával bővül a hulladékgyűjtő udvar (betonozás, hátul 2 méter magas támfal, 8 méter széles kapu, markológép, pótkocsi, 2 db 35 m3 fedett és 3 db 35 m3 nyitott konténer, megvilágítás, kamerák). A beruházás összege 396.000 euró.
  • Kulturális minisztérium Covid elleni védekezésre kiírt pályázatából újul meg a kultúrház beltere 163.000 euró értékben.

A testület határozott a községben működő civil szervezetek támogatási kérvényeiről. A Csemadok helyi szervezete 2000 eurós kérvényt nyújtott be, a testület 1,000 eurót hagyott jóvá. A Pósfa Polgári Társulás 4000 eurós kérvényt nyújtott be, a testület 1.000 eurót hagyott jóvá. Valamint jóváhagyta a sportszervezet 12.000 eurós támogatási kérvényét, azzal a feltétellel, hogy a sportszervezet vezetősége tárgyal az ökormányzattal a futballklub átlathatóbb és effektívebb működtetéséről.

A testület jóváhagyta a szolgáltatások háza ablak- és bejárati ajtó cseréjét 6.000 euró értékben.

A testület elnapolta a helyi katolikus plébánia kérvényét, mely 30.000 eurós támogatást igényel az önkormányzattól a 92.000 eurós felújítási munkálatok finanszírozására.

A testület jóváhagyta, hogy a nagybudafai kataszterben, ipari célú felhasználására kijelölt parcella eladásából származó 2.034.000 euróból 203.000 eurót a hosszútávú invesztíciókból származó adósságainak törlesztésére használjon fel az önkormányzat. Az említett telekeladás bevételéből 1.500.000 eurót kötünk le jelentős kamatozás mellett.

A testület megbízza Tóth Mónikát, Menyhart Blankát és Usačov Pétert a község főellenőri pozíciójára kiírásra kerülő pályázat bizottsági tagjainak.

A testület megbízza Czére Krisztinát és Špaček Györgyöt mint az önkormányzat küldötteit a helyi alapiskola Iskolatanácsában.

Forrás: https://ajlavgelle.wordpress.com/