Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Testületi ülés – 2022. április 26.

Az ülésen megjelentek: Iván Lajos polgármester, Jákli Erika jegyzőkönyvvezető és a testület tagjai: Bohony Irén, Gencs Kinga, Farkas László, Láng László, Menyhart Blanka, Ravasz Béla, Špaček György és Usačov Péter.

Az ülés napján a község lakosainak száma 2 153 fő.

A polgármester beszámolója

  • a gellei kultúrházban szavalóversenyre és Gyökeres Kinga Kínáról szóló előadására került sor,
  • folyamatban van a cséfai játszótér bővítése,
  • beszerelésre került az új légvédelmi sziréna, mely távvezérelhető és manuálisan is működtethető,
  • GPS berendezések kerültek beszerelésre a közterület-fenntartók által használt traktorban és a “multicar”-ban,
  • a kultúrház belterének felújítására benyújtott pályázat kiértékelését augusztra helyezték,
  • a polgármesteri hivatal az iskolaügyi minisztériumhoz fog fordulni a “politechnikai műhely” épületének rendbetételére,
  • községünk szülötte, Bittera Norbi Nepált vette célba a község szimbólumait is magával víve.

Napirendi pontok

A testület hosszasan tárgyalt az IPH vállalat képviselőivel. Emlékeztetőül, a máricusi ülésen a testület nem volt határozatképes (vagyongazdálkodási kérdésekben 3/5-ös többségre van szükség). Az említett vállalat a ma esti ülésen több mint egy órában vázolta az eddig megtett lépéseit és terveit a nagybudfai kataszterben, ipari célra kijelölt területtel kapcsolatban. A vállalat kézbesített egy határozatjavaslatot a testület részére, melyben egy új együttműködési szerződés aláírását javasolja annak érdekében, hogy megtegye a szükséges lépéseket az ipari park kiépítésére. Mivel a javasolt szerződés több jogi kérdést is felvet, a testület megbízta Iván Lajos polgármestert egy jogásszal történő találkozó megszervezésére, hogy a község számára legelőnyösebb és jogilag megfelelő együttműködés szülessen.

A testület elviekben támogatja a helyi mezőgazdasági szövetkezet kérvényét a község (93.75 hektár területű) szántóira vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítására. A testület több pontban is hiányosnak találta a beérkezett szerződés-javaslat szövegét, ezért megbízta a polgármestert annak feltöltésére.