Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Testületi ülés – 2021. október 27.

Az ülésen megjelentek: Iván Lajos polgármester, Jákli Erika jegyzőkönyvvezető, Sebők Mónika községi főellenőr és a testület tagjai: Gencs Kinga, Farkas László, Menyhart Blanka, Ravasz Béla, Špaček György és Usačov Péter.

Az ülés napján a község lakosainak száma 2 147 fő.

A polgármester beszámolója

  • befejeződött a nagybudafai Forratagi út felújítása,
  • sportpálya lelátója alatti kihasználatlan helyiségekből tárolókat alakítottak ki, valamint több kukát is elhelyeztek a sportpálya látogatók által használt helyein,
  • sikerült kijavítani a régi községháza (Regence) mögötti utca közvilágítási problémáit,
  • a budapesti Hagyományok Háza támogatásával népzenei kurzus indult gyermekek részére,
  • a helyi önkéntes tűzoltótestület folytatta a község területén lévő tűzcsapok feltérképezését és karbantartását,
  • Rózsa(Szín)Ház bemutatta legújabb, Rejtő Jenő által inspirált előadását.

Felhívás

1. Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy amennyiben a közvilágítás meghibásodását tapasztalják, kérjük jelentsék azt a polgármesteri hivatalban.

2. Kérjük, hogy a házuk környékén található tűzcsapokat ne rongálják, ne takarják el vagy építsék be. Azok használatósága vagyont és életet menthet.

Napirendi témák

A képviselő-testület elfogadta a 2021-es költségvetés 2/2021-es számú módosítását.

falufejlesztési terv módosítását a Nyugat-Szlovákiai Vízművek feltételesen elfogadta, így az most a kerületi hivatal elbírálását várja. A vízművek feltétele értelmében a község csak akkor kezdhet bele a Pósfa és Ógelle között tervezett új falurész kialakításába, amennyiben a szennyvízhálózat somorjai tisztító állomásának bővítése megépül.

A helyi civil szervezetek idén is kérvényezhettek támogatást az önkormányzattól. A község anyagi helyzetét és lehetőségeit figyelembe véve a Csemadok és a Rózsa(Szín)Ház fejenként 500 eurós támogatást kap a 2022-es évben. A sportszervezet havi 1000 eurós támogatában részesül aktív működés esetén. A tűzoltótestület költségvetésben foglalt keretét 2500 eurós kerettel növeli az önkormányzat.

vállalkozók házának bérleti díjait egységesítette a testület és azt 2.66 EUR/m2/hó összegben határozta meg. Az előző ülésen született döntés arról is, hogy különleges elbírálás alá eső eljárásban a község tulajdonában lévő területeket 10 EUR/m2 áron lehet megvásárolni a községtől – két ilyen kérvényt jóvá is hagyott a testület.