Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Testületi ülés – 2021. június 29.

Az ülésen megjelentek: Iván Lajos polgármester, Jákli Erika jegyzőkönyvvezető, Sebők Mónika községi főellenőr és a testület tagjai: Bohony Irén, Gencs Kinga, Farkas László, Menyhart Blanka, Ravasz Béla, Špaček György, Usačov Péter és Viola József.

Az ülés napján a község lakosainak száma 2 145 fő.

A polgármester beszámolója

 • Áprilisban folytatódtak a hulladékgyűjtési akciók. A begyűjtött szemét összsúlya 10 tonna. A hulladékgyűjtő udvaron felgyülemlett és ledarált fát (99 tonna) elszállították. A szemét osztályozása községünkben 51% körül mozog.
 • nagybudafai lakosok összefogásából megépült a temető új kerítése és kapuja. A temető nagykeresztje veszélyes állapotban van és felújításra szorul. A polgármester már tárgyal az illetékes szakemberrel.
 • A Vöröskereszt véradó tagjai kitüntetésben részesültek: 1 arany, 1 ezüst és 2 bronzplakett került átadásra.
 • Régi községháza előtt befejeződött a parkoló kialakítása, négy darab fehér platán került kiültetésre. Az épület mellett Alzabox és a Z-box kerül elhelyezésre.
 • Június 4-én, a magyar összetartozás napján megemlékezésre került sor a Templom téren, ami tűzgyújtással és örömzenével folytatódott a Dőre téren.
 • Végleges formát kapott a tűzoltókocsi, kétnyelvű felirattal, a testület emblémájával és a helyi önkéntes tűzoltó egylet első írásos említés 1875-ös dátumával. 34 év után volt tűzoltóverseny Gellében 23 tűzoltó csapat részvételével és nézőközönség mellett. A trófeákat és a stáb megvendégelését a szervező (polgármesteri hivatal) állta. A gellei lányok 2., a fiúk 9. helyezést értek el. Az egyesület a nagy hőség elleni küzdelemből is kivette részét, eddig háromszor öntözték a község főterét a kerekes kút aknájából.
 • Az idei népszámláláson 2050 lakos maga jelentette be adatait, a többi lakos adatai asszisztált népszámlálás keretében kerültek be a rendszerbe. A népszámlálás eredményeire még várni kell.
 • A helyi futballpálya öntözésének biztosítására új alkatrész érkezett.
 • falufejlesztési tervet a nyitrai vízművek nem támogatták, azzal az indokkal, hogy a jelenlegi rendszer nem bírná az extra leterhelést. A polgármester úr folyamatosan tárgyal az érintett intézményekkel.

Napirendi pontok

 • A testület egyhangúlag támogatta az 1/2021 számú költségvetés-módosítást és tudomásul vette a községi főellenőr jelentését, valamint elfogadta a 2020-as év zárszámadását – a főellenőri jelentést tudomásul vette.
 • Államügyészi ajánlást követően kiegészítésre kerültek a 4/2020-as számú (helyi adókról és illetékekről szóló) és az 5/2020-as számú (hulladékgazdálkodásról szóló) általános érvényű rendeletek.
 • A testület jóváhagyta 2/2015-ös számú (a piactér működtetéséről) szóló általános érvényű rendelet függelékét, mely a napi bérleti díjakat a következőképp szabályozza: stand (bódé): 15 EUR, 15 m2 felület: 10 EUR (minden megkezdett m2 0.70 EUR), gépkocsiból történő árusítás: 10 EUR, szolgáltatások: 10 EUR; elektromos áram használat 5 EUR (220 V) és 10 EUR (380 V). Hosszútávú bérlet szerződéssel köthető.
 • A múltban egyre több kérvény érkezik az önkormányzathoz, melyekben a kérvényező a telkével határos, községi tulajdonban lévő telekrész megvásárlását kérvényezi. A folyamat gördülékeny lebonyolítása érdekében a polgármester megbízást kapott az eladási árak meghatározásának egységesítésére.