Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Testületi ülés – 2020. szeptember 29.

Az ülésen megjelentek: Iván Lajos polgármester; Jákli Erika jegyzőkönyvvezető és a testület tagjai: Bohony Irén, Gencs Kinga, Farkas László, Menyhart BlankaŠpaček György, Usačov Péter. Igazoltan hiányzott: Láng László, Ravasz Béla és Viola József.

Az ülés napján községünk lakosainak száma 2.131 fő.

A polgármester beszámolója

FEJLESZTÉSEK

 • Befejeződött az iskola tornaterének és öltözőinek külső és felső szigetelése. A felújítás során új villámhárító is felszerelésre került, valamint a tornatermet belül is kifestették.
 • A Nyugatszlovákiai Vízművek elkezdték ellenőrizni a szennyvízelvezető hálózatot, mivel a rendszer 50%-os kihasználtság mellett sem nem képes ellátni feladatát. Az ellenőrzés során több olyan háztartást találtak, amely engedély nélkül vezeti az esővizet a vízhálózatba.
 • Az elmúlt hónapokban rendezték a közterület fenntartók udvarát, melyet 50 tonnányi darált aszfalttal töltöttek fel (ajándék az útkezelő válalattól). A műhely életveszélyes állapotban van, a szükséges felújítás költségvetése 8-9000 euróra tehető.
 • Nemrég zárult le a szemételszállítási pályázat kiértékelése, melynek eredményeként januártól az FCC vállalat fogja biztosítani a kommunális szemét gyűjtését. Az illetékek nem módosulnak, továbbá lehetőség lesz papír hulladék és joghurtos dobozok háztartási begyűjtésére is.
 • Befejeződött a 9-es és 18-as bérlakások bejáratának felújítása, mely során a bejárat feletti előtető lábazatának és a járólapoknak cseréjére került sor 4000 euró értékben.
 • Elkészült az egyházgellei óvoda melletti betonkerítés a szomszéd jóvoltából, a nagybudafai óvoda szülői közösséggé pedig két játszóházzal gazdagította az óvoda udvarát.
 • A helyi önkéntes tűzoltótestület megkezdte a vízhálózat tűzcsapjainak tisztítását. Kérjük a lakosokat, ne rongálják meg azokat, hiszen tűz esetén nagy segítséget nyújtanak az oltásban. Készül a tűzoltószertár, van kocsi, van szivattyú, elindultak a gyakorlatok.

ESEMÉNYEK

 • A nyáron ismét megszervezték a néptánctábort a Csallóközi Néptáncegyüttes vezetője szervezésében és a Pósfa zenekar részvételével. A zenekar által szervezett nyári táncház ismét nagy látogatottságnak örvendett.
 • Augusztus 20-án, Szent István király napján ünnepi szentmisére, kenyérszentelésre, valamint Kovács László tanár úr előadására került sor.
 • Beketfai Betyárok focikupáján 5 község baráti társasága mérette meg magát. Idén a kupát Beketfa nyerte.
 • Augusztus elsején a falunap helyett rockzenekarok adtak szabadtéri koncertet a kultúrház színpadán.
 • Példaértékű összefogás mellett szervezték meg az ide cséfai búcsút. Az előkészületek alkalmával bozótvágásra került sor a mezőgazdasági szövetkezet támogatásával, szombaton futballmérkőzés, vasárnap emlékműavatás és szentelés történt Csentőfa első írásos említésének 675. évfordulója alkalmából. Felújításra került a csentőfai képoszlop, mely Gráfel Marika keze munkáját dicséri. A csentőfai harang villamosítására 930 euró jött össze közadakozásból.

TERVEK

 • Az egyházgellei halottasház projektje még elbírálás alatt áll.
 • A község pályázatot nyújtott be a pósfai szövetkezet melleti lakónegyed szennyvízhálózatának kibővítésére és befejezésére.
 • Elkészült egy tervezet, ami 10 esővíznyelőt helyezne el a község kritikus pontjain (Új utca, Futrinka utca eleje, posta, iskolaudvar sarka, Tiktó utca, Cséfán a “körforgalom” előtt)
 • A nyári nagy esőzésekben a községháza tanácsterme is elázott, az archívum is veszélybe került. A község pályázik az épület vízszigetelésére és az ablakok cseréjére.
 • A régi községháza (Regence) épületének modernizációjára két pályázat is vár elbírálásra: az épület előtt parkoló kialakítására kerül sor, valamint sikeres elbírálás esetén megtörténik az épület hőszigetelése és ablakcseréje.
 • Szintén elbírálás alatt áll a hulladékgyűjtő-udvar modernizációjának pályázata.
 • Pályázunk az alapiskola sportpályája melletti “ösvény” járdával, padokkal és fákkal történő kiépítésére.
 • Egy 5000 eurós pályázat keretében játszótér kialakítására lesz lehetőség Cséfán.
 • A polgármester tárgyalásokat folytat az állammal a csárda melletti üdülőövezet jutányos áron történő megvásárlására és célszerű kihasználására.

Határozatok

A testület támogatta Iván Lajos polgármester, visszatérítendő pénzügyi támogatás igénylésére tett javaslatát. A támogatást a pénzügyminisztérium nyújtja 37.000 euró értékben a koronavírus járvány okozta bevételkiesés fedezésére. A kölcsön kamatmentes és 2024-2027 között lesz visszatérítendő.

Szintén az anyagi helyzet rendezése céljából, a testület új általános érvényű rendeletet fogadott el az oktatási intézmények működéséhez történő hozzájárulásról. Ennek értelmében:

 • az óvodai hozzájárulás 5 euróról 10 euróra emelkedik,
 • az iskolai napközis hozzájárulás 5 euróról 10 euróra emelkedik,
 • az óvodai étkeztetési hozzájárulás 1,12 euróról 1,65 euróra emelkedik,
 • az alapiskola alsótagozatán az étkezési hozzájárulása 0,95 euróról 1,15 euróra emelkedik,
 • az alapiskola felsőtagozatán az étkezési hozzájárulás 1,01 euróról 1,23 euróra emelkedik.

A testület tárgyalta a beérkezett ingatlaneladási, ingatlanvásárlási és lakásigénylő kérvényeket.