Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Testületi ülés – 2020. január 28.

Az ülésen megjelentek: Iván Lajos polgármester; Jákli Erika jegyzőkönyvvezető és a testület tagjai: Bohony Irén, Gencs Kinga, Láng László, Menyhart Blanka, Špaček György és Usačov Péter. Igazoltan hiányzott: Farkas László, Ravasz Béla, Viola József.

Az ülés napján községünk lakosainak száma 2.130 fő.

A polgármester beszámolója

 • A 63-as körforgalmának építése miatt a főút elterelésére és a buszmegállók áthelyezésére került sor. A körforgalom átadására márciusban kerül sor. Az átmeneti letérők (báger, Beketfa) úthibáinak javítására az átadás után lesz lehetőség.
 • Elkészültek a régi községháza előtti parkoló tervei, a beruházás az Agropramen támogatásával jön létre.
 • Szintén az Agropramen társulás, illetve egy egyházgellei lakos társfinanszírozásával előtető épül az egyházgellei temető halottasházhoz.
 • kisbudafai temető halottasházának villamosítása, illetve a vízvezeték kiépítése folyamatban van.
 • A község szerződést kötött a Jednota vállalattal az egyházgellei kocsmától beketfára vezető – eddig a Jednota tulajdonában lévő – út alatti telkek megvásárlására.
 • A polgármester helyszínelt a 9-es és 18-as bérlakások környékén. Az épületek bejáratainak rendbehozatala és az épületekben üzemelő kazánok állapotának felülvizsgálása hamarosan elindul.
 • A polgármester látogatást tett a lelkigyakorlatos házban (egykori iskola, kultúrház épülete) és tárgyalást kezdeményezett a helyi plébániával az épület jövőjét illetően.
 • bankautomata (ATM) időszakos leállását központi hiba okozta.
 • Decemberben karácsonyi segélycsomagok kiosztására került sor: Németh Krisztián közbenjárására három MOL arenás csomag, Bugár György és a Charitas szervezetnek köszönhetően 32 csomagot osztott ki az önkormányzat.
 • Január 13-án a gellei önkéntes tűzoltótestület alakuló ülésére került sor a községi hivatalban.
 • Bővült a hivatalos iratokat tároló archívum kapacitása. A felesleges dokumentumok levéltárba küldésére, illetve – indokolt esetben – likvidálására kerül sor.

Események

Idén is megrendezésre került az önkormányzat karácsonyváró rendezvénysorozata. Szintén a karácsonyi ünnepkor apropóján gyermekműsorra került sor a helyi templomban. Januárban Kovács László és Görföl Jenő mutatták be új könyvüket a helyi kultúrházban. A polgármester állófogadásán az önkormányzat, civil szervezetek és vállalkozók találkoztak egy baráti eszmecserére. A Pósfa zenekar táncháza ismét nagy tömeget vonzott a helyi kultúrházba; csakúgy, mint a sportszervezet disznóölése. Az önkormányzat társszervezésében nyugdíjas évzáróra került sor, idén is megemlékeztünk a magyar kultúra napjáról, illetve megválasztották a helyi Csemadok alapszervezetének új vezetését.

Napirendi pontok

A január 28-i ülésen három általános érvényű rendelettel foglalkozott a testület: a díszpolgári kitüntetések odaítélését szabályozó rendelettel, a kutyatartás és kutyasétáltatás szabályait lefektető rendelettel, valamint a község tulajdonában lévő, közhasznú célokat szolgáló ingatlanok (pl. kultúrház) bérbeadását szabályozó rendelettel. A dokumentumokkal kapcsolatban döntés a soron következő, február 24-i ülésen várható.

A község idén sikeresen pályázott az „Európa a változások tükrében” kiírásra, melynek köszönhetően 25.000 eurós Európai Uniós támogatással, nemzetközi részvétellel kerül megrendezésre a falunap. Az esemény tervezett dátuma 2020. július 31. – augusztus 2.

Hulladékgazdálkodás

A testület hosszasan foglalkozott a hulladékgazdálkodás helyzetével. Az önkormányzat az év elején szórólapok formájában tájékoztatta a lakosokat a változásokról, illetve a szelektív hulladékgyűjtés előnyeiről és szabályairól. A polgármester elmondta, hogy tárgyalásokat folytat több hulladékelszállító vállalattal a szervezettebb és gazdaságosabb elszállítás érdekében. Iván Lajos tájékoztatta a testületet, hogy a szórólapban beharangozott matricák megérkeztek, így nincs akadálya, hogy a jövőben csak a matricával ellátott kukák ürítésére kerüljön sor. Ahogy arról már informáltuk a lakosokat, a község matricájával ellátott zsákok megvásárlására is lehetőség van a községi hivatalban. Polgármesteri rendelet értelmében a nyugdíjas egyedülállók 50%-os, nyugdíjas házaspárok 25%-os kedvezményre jogosultak. Súlyos egészségkárosultak kedvezménye egyéni elbírálás alá esik.