Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Testületi ülés – 2020. december 8.

Az ülésen megjelentek: Iván Lajos polgármester, Jákli Erika jegyzőkönyvvezető, Sebök Mónika községi főellenőr és a testület tagjai: Bohony Irén, Gencs Kinga, Farkas László, Láng LászlóMenyhart BlankaRavasz BélaŠpaček György, Usačov Péter és Viola József.

A polgármester beszámolója

 • A polgármester egyik prioritása a hulladékgyűjtő udvar rendezése és modernizálása. Ennek érdekében az önkormányzat egy nagy kapacitású mérleget vásárol a beszállított szemét mérésére.
 • Az R7-es építése után fennmaradt 10 betonoszlopot és a hozzájuk tartozó közvilágítást a község különböző, eddig meg nem világított részein helyezték el.
 • Dunaszerdahely és Pozsony között állandó buszjárat közlekedik az R7-es gyorsforgalmi utat használva. Ez a járat Gellében is megáll a töltőállomáson elhelyezett megállóban.
 • A csárda melletti vízház helyén egy díszfa-díszcserje árus alakította ki standját. A csárda valószínűleg tavasszal nyit.
 • Az országos koronavírus tesztelés a községnek nagyságrendileg 5000 eurójába került, melyet az állam már visszafizetett.
 • A helyi önkéntes tűzoltótestület már 50 taggal büszkélkedhet. A tűzoltókocsi felújítása folyamatban van, a tűzoltószertárba új polcok kerültek a felszerelés raktározására.
 • Idén Szent Miklós csak az óvodákat látogatta. Ezúton is köszönjük Bertók Tibor, Bittera Gabriella és Boros Sándor segítségét.
 • A kialakult helyzetre való tekintettel idén elmarad a karácsonyi vásár, azonban a község több köztere is karácsonyi díszbe öltözött. A község karácsonyfáját idén Beketfa adta, míg a Dőre téren elhelyezett karácsonyfát Pósfáról szállították. A község ádventi koszorúit – a Piactéren és a cséfai buszmegállónál – a község plébánosa is megszentelte.

Napirendi pontok

A decemberi ülést a VIWO Kft. prezentációja nyitotta. Emlékeztetőül, ez az a cég, amellyel a község együttműködést írt alá a nagybudafai kataszterben található ipari zónaként megjelölt terület fejlesztésére. A cég elmondása szerint az érintett tulajdonos nagy részével már sikerült megegyezniük. Amennyiben a helyi szövetkezettel is szerződni tudnak, úgy az érintett telkek 90%-ának felvásárlása lehetséges lesz. A területen egy 81.290 m2-es logisztikai és könnyűipari beruházásra alkalmas csarnok épülne, amelyet előreláthatólag egy német családi vállalkozás vásárolna meg a 2022-es év első félévében. Az ipari park a 63-as főúton kialakított körforgalmon keresztül lenne megközelíthető.

Az ülés során több általános érvényű rendelet került megtárgyalásra és elfogadásra: a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet, a helyi adókról szóló rendelet, illetve a hulladékgyűjtő udvar üzemeltetési rendje is elfogadásra került. A hulladékgazdálkodás terén a legfontosabb változások az apró építkezési hulladék és az egyéb (nem újrahasznosítható) hulladék díjában történtek. Továbbá a helyi adókról szóló rendelet megfogalmazza, kik kérhetnek engedményt a hulladék utáni adóból:

 • 50% engedményt kérvényezhet olyan személy, aki nyugdíjas, egyedülálló és egyéb bevételi forrása nincs,
 • 50% engedményt kérvényezhet olyan személy, aki egészségkárosult, egyedülálló és egyéb bevételi forrása nincs,
 • 25% engedményt kérvényezhet olyan házaspár, akik nyugdíjasok vagy egészségkárosultak és egyéb bevételi forrásuk nincs.

A község költségvetését és pénzügyi terveit érintően több határozat is született. Sor került a 2020-as éve költségvetésének 2-es számú módosítására, valamint a 2021-2022-2023-as év költségvetésének elfogadására. A testület jóváhagyta az iskola tornaterme felújításának átadását, valamint támogatta további pályázatok benyújtását:

 • az esővízelvetés kritikus pontjain történő beavatkozásra,
 • az alapiskola melletti sétálóutca kiépítésére,
 • a szennyvízhálózat hiányzó részeinek kiépítésére.

Szintén a költségvetést érintő határozat volt a helyi szervezetek által benyújtott támogatási kérelmek megtárgyalása és elfogadása. Ennek értelmében a következő támogatások kerülnek kiosztásra a következő évben:

 • a Vöröskereszt helyi szervezete: kérvényezve 500 EUR, jóváhagyva 500 EUR;
 • a helyi önkéntes tűzoltótestület: kérvényezve 1000 EUR, jóváhagyva 1000 EUR;
 • a futballklub: kérvényezve 12.000 EUR, jóváhagyva 12000 EUR (aktív működés esetén)
 • Rózsa(Szín)Ház: kérvényezve 2500 EUR, jóváhagyva 500 EUR;
 • a Csemadok helyi szervezete: kérvényezve 2000 EUR, jóváhagyva 500 EUR.