Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Testületi ülés – 2019. október 29.

Az októberi ülés legfontosabb programpontjai és határozatai

Beszámoló a két ülés közti időszakról

A polgármester szeptemberben hivatalos látogatást tett a csehországi Holicén és a jövőbeni együttműködésről tárgyalt. Októberben elején 28 újszülöttet köszöntött a polgármesteri hivatal. Előrelépések történtek a falufejlesztési terv átdolgozásával kapcsolatban (mint arról már tudósítottunk, a falufejlesztési terv nem a testület által elfogadott dokumentáció alapján történt kidolgozásra). A Cséfát és Egyházgellét összekötő útszakasz átépítese folytán 12 utcai világítótestet és oszlopot kapott a község. Ezek az eddig meg nem világított területeken kerülnek majd elhelyezésre. A község sporteszközökkel támogatta a járási asztalitenisz-bajnokságot, mely a helyi tornateremben került megrendezésre. Idén is szép számban gyűltek össze szépkorúaink a községi nyugdíjasnapon. Hosszú éves kihagyás után újra megrendezésre került a Kondorosi Vásár a gellei kultúrházban és a piactéren. Az esemény apropóján akadálymentes rámpa és korlát elhelyezésére került sor. Beszerelésre került az OTP Bank készpénzautomatája a régi községháza utcafrontján. Megtörtént a játszóterek éves biztonsági vizsgálata (revíziója). A polgármesteri hivatal SMS tájékoztató szolgáltatást vezetett be.

Az októberi ülés napirendi pontjai

A 2019-es költségvetés módosítását a képviselő-testületi ülés előtt részletesen tanulmányozta a testület mellett működő pénzügyi bizottság. Jelentősebb változások: a bevétel a jövedelemadó kiutalt összegének növekedése miatt emelkedett, azonban a közalkalmazottak béreinek növelése nagyobb kiadásokat hoz 2019-ben. A pénzügyi bizottság javasolta a költségvetés-módosítás elfogadását, melyet a testület egyhangúlag támogatott.

A testület hosszasan tárgyalt a helyi adókról és illetékekről szóló általános érvényű rendelet módosításának szükségességéről. A helyi adók (pl. ingatlanadó) évek óta nem változtak és jelenlegi mértékük nem segíti a beruházások finanszírozását. A szemétgazdálkodás évente 60.000 eurós kiadást jelent, viszont a beszedett szemétdíjak csupán 30.000 eurós bevételt eredményeznek. További problémát jelent, hogy a lakosság nagyon kis mértékben szelektál, ami nagyban drágítja a szemét után fizetendő illetéket. A szemétdíj növelésével kapcsolatban több lehetőség is felmerült:

  • a jelenlegi „fejpénz” emelése (ami igazságtalan azokkal szemben, akik többtagú család mellett is kevés szemetet termelnek),
  • a szemétdíj kuka utáni kiszabása (ami bár pontosabb, mint a fejpénz, hiszen az elszállított mennyiséget jobban reprezentálja, viszont igazságtalan azokkal szemben, akiknél szállításonként kevesebb, mint egy kukányi szemét gyűlik össze),
  • az elszállítás után fizetendő illeték (amit csak akkor fizetne a lakos, ha elszállításra kiteszi a kukát, viszont ehhez chip-rendszer bevezetésére lenne szükség és a lakosnak „elő kellene fizetni” a szolgáltatásra, amit a hivatalnak több, mint 1000 háztartásra lebontva folyamatosan adminisztrálni kellene),
  • a kihelyezett szemét súlya utáni fizetés (ami szintén adminisztrációt igényel és pluszban a szemétszállítást végző vállalatnak is rendelkezni kellene a szükséges technológiával).

Az októberi ülésen a kérdésben nem született határozat.

Szintén a község bevételeit kívánta növelni az a javaslat, melyet a helyi fejlesztési illetékről szóló általános érvényű rendelet szabályozott volna. Ez az illeték egyszeri bevételi forrást biztosít a községnek új építmények esetén – amennyiben a község akar élni ezzel a lehetőséggel. Ezt a lehetőséget az építésügyi bizottság már tárgyalta és nem javasolta annak elfogadását. Az érintett kérdésben a pénzügyi bizottság véleménye sem volt egyöntetű. A polgármester elmondása szerint amennyiben ez az illeték létezett volna, úgy a 2018-as évben 10.000 eurós többletbevételt eredményezett volna. A döntést a testület elnapolta.

A helyi sportszervezet 12.000 eurós vissza nem térítendő támogatásért fordult az önkormányzathoz. A kérvény formai oldalát a pénzügyi bizottság rendben találta. Iván Lajos polgármester elmondta, nem elégedett a sportpálya működtetésével, ezért kezdeményezte a döntés elnapolását.

A Gellei Római Katolikus Plébániahivatal szintén támogatásért fordult az önkormányzathoz, hogy a felújítást célzó pályázatokat finanszírozni tudja. A polgármester javaslatát – 2.500 eurós összeget – a testület egyhangúlag támogatta.

A polgármester javaslatára és a testület egyhangú támogatása mellett, az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások bérbeadási feltételei megváltoznak. Ha a soron következő érdeklődő visszautasítja a neki kínált bérlakás bérbevételét, úgy automatikusan lekerül a lakásigénylők listájáról és besorolását újra kell kérvényeznie.