Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Testületi ülés – 2019. február 27.

Az ülés napján a község lakosainak száma 2105.

A POLGÁRMESTER BESZÁMOLÓJA

Januárban Iván Lajos polgármester tárgyalt a BALA Rt. vezetőjével a vállalat és a község jövőbeni szorosabb együttműködéséről, a kulturális bizottság elnökével a község idei évi kulturális programjairól, továbbá a szennyvízcsatornát kezelő vállalattal a hiányzó csatornázás kiépítéséről 3.5 kilométernyi szakaszon. A kérvényhez szükséges rajzok kidolgozása folyamatban van.

Ebben a hónapban benyújtottuk pályázatunkat a falunapok megrendezésének támogatására (25.000 euró értékben), illetve pályázni szándékozunk a Kormány Hivatal által kiírt, sportlétesítmények felújítását finanszírozó támogatásra, melyből a község a műfüves pálya szőnyegének és a tornaterem padlójának cseréjét kívánja finanszírozni (a beruházás hozzávetőlegesen 40.000 eurót tesz ki).

Szintén a januári hónapban egy nagyon színvonalas, a magyar korona történetéről szóló előadásnak adott otthon a helyi kultúrház Kovács László tanár úr vezetésével. Az előadás apropóját az ún. „gellei-csilizradványi korona” adta, melynek készítői Iván Péter és Bittera Gabriella, községünk szülöttei.

A februári hónapban Iván Lajos testvérközségünk, Abda polgármesterének meghívásának tett eleget, ahol egy esőelvezető csatorna átadásán vett részt. A községek közti együttműködés erősítése érdekében az abdai önkormányzat meghívást kapott a 2019-es gellei falunapokra, ahol barátságos mérkőzésre kerül sor a két község futballcsapata között, valamint a Pósfa zenekar szeptember 7-én a Csallóközi Néptáncegyüttessel lép fel az abdai borfesztiválon. Valamint Gencs Kinga képviselő segítségével körvonalazódni látszik egy olyan határon átnyúló együttműködést támogató pályázati lehetőség, mely 10 fellépési lehetőséget biztosítana a két község között.

Szintén a hosszútávú együttműködés jegyében tárgyalásokat folytattunk a galántai LED Arena vállalattal. Az említett cég a közvilágítás felújításán túl a tornaterem és az iskola villanyhálózatának felújítását is segítette pályázati lehetőségekkel.

Az OTP Bankkal is sikeresen tárgyaltunk a 18-lakásos lakóegységre egykor felvett hitel refinanszírozása céljából, így a kamatot 2.2%-ról 1.42%-ra csökkenthetjük, valamint a futamidő rövidítésével ez a hitel 10 év alatt lefizetésre kerül. Ezt a kezdeményezést a testület egyhangúlag támogatta.

A polgármester egyeztetett az útkezelő vállalat képviselőivel a 63-as főút beketfai és halastói letérőinek kiépítése céljából. A kérvényez szükséges rajzok előkészítése folyamatban van. Az említett letérők jobb láthatóságát a község napelemes világítótestek elhelyezésével kívánja segíteni.

A tornaterem felújításával megbízott vállalat befejezte a felújítási munkálatokat, azonban a kivitelezés rossz minőségű, így a község azt nem vette át és kérvényezte a hiányosságok kijavítását.

Iván Lajos beszámolt arról is, hogy előrelépés történt a gellei önkéntes tűzoltótestület megalakítása ügyében. Az elkövetkező napokban a nagybudafai óvodában is bevezetésre kerül az internet, valamint a vágselyei levéltárban történt látogatás után átszervezésre kerül a község hivatali és kordokumentumokat tároló archívuma.

Februárban a nagybudafai hulladékgyűjtő udvaron 3 nap alatt 750 tonna beton került bedarálásra (3.60 EUR + DPH-s tonnánkénti költséggel). Előreláthatólag további 1500 tonna beton vár feldolgozásra. Amennyiben bárki hasznát venné a betondaráléknak, kérjük vegye fel a kapcsolatot a polgármesteri hivatallal.

Februárban több rendezvény is színesítette a télutót:

  • ismét megrendezésre került a szülői bál, ahol idén Kovács Mária tanító néni neve került fel az örökös pedagógusokat listázó tablóra;
  • többszáz érdeklődő részvételével újabb sikeres táncházat rendezett a Pósfa zenekar;
  • február 22-én vállalkozók, az önkormányzat és civil szervezetek részvételével állófogadásra került sor a polgármesteri hivatal nagytermében egy régi szokás újjáélesztéseként.

NAPIRENDI TÉMÁK

A helyi fejlesztési illetékről szóló általános érvényű rendelet megtárgyalása

Az általános érvényű rendelet javasolt szövegét a képviselő-testület tudomásul vette és azt átdolgozásra visszaküldte. A testület kéri az egyes épülettípusok pontosabb meghatározását, a befolyt összeg felhasználási céljainak feltüntetését, illetve kéri a pénzügyi bizottság véleményét az illeték mértékét illetően.

A község statútumának változtatása

Emlékeztetőül, a januárban benyújtott képviselői indítvány a község statútumának, a bizottságokra vonatkozó frissítését kezdeményezte. A javasolt szöveg kifüggesztésre került, ahhoz egy hozzászólás érkezett, mely azt javasolja, hogy a bizottsági ülések legyenek nyilvánosak. A testület egyöntetű véleménye az volt, hogy mivel a bizottságok legtöbbször érzékeny pénzügyi és személyes adatokkal foglalkoznak, így a bizottsági ülések maradjanak zártkörűek – így a kifüggesztett szöveg került elfogadásra.

Kérvények

Minden lakásigénylő kérvénye besorolásra került. Ezzel jelenleg a listán 20 helyi és 13 nem gellei lakos kérvénye szerepel.

Utolsó napirendi pontként a leköszönő polgármester kérvényével foglalkozott a testület. Vajas Imre ki nem kimerített szabadságainak kifizetését kérvényezi azzal az indoklással, hogy azok felhasználására 2018-ban nem volt lehetősége. A fennmaradó 27 napnyi fel nem használt szabadnap után igényelt térítés összege 3341.17 euró. (Megjegyzés: 2017-ben 31, 2018-ban 25.5 nap szabadnapot használt fel a leköszönő polgármester). Mivel a testületi tagok a kérdésben különböző véleményen voltak, a kérvényt a testület tudomásul vette és a döntést elnapolta.