Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Testületi ülés – 2019. december 10.

A decemberi ülés legfontosabb programpontjai

Beszámoló a két ülés közti időszakról

80 tonnányi ághulladékot daráltak be a nagybudafai hulladékgyűjtő udvaron. Bár a szolgáltatás 3.000 euróba került, az ághulladék iránt nincs kereslet. A hulladékgyűjtő udvaron felhalmozott szerves hulladékot a jövőben komposztálással kívánják hasznosíthatóvá tenni. A komposztáló kiépítésére pályázatot nyújtott be a község.

November 4-én az R7-es gyorsforgalmi út Dunaszerdahely irányába történő folytatásáról történt egyeztetés a kivitelező, az érintett polgármesterek és a közlekedési minisztérium képviselőjének részvételével a helyi kultúrházban. A tervezett kivitelezés 2021-2026 között várható. Az R7-es most épülő szakaszán a cséfai felüljáró kivitelezése már folyamatban van, most kezdik az áthidalást.

Az Agropramen társulás (melynek községünk is tagja) jóvoltából új pályázati lehetőségek nyíltak. Egy 12.000 eurós projekt segítségével a régi községháza előtti területet szeretné rendezni a polgármester (az elöregedett tuják kivágása, parkolási lehetőség kialakítása, esővízelvezetés). Egy másik 15.000 eurós támogatást az egyházgellei halottasház felújítására és előtető elhelyezésére kívánja használni. Ehhez a felújításhoz egy magánszemély is hozzájárul 10.000 eurós adománnyal. A tornaterem szigetelésére benyújtott pályázatot első körben nem fogadták el, így újra pályázunk.

Megtörtént a községi bérlakások melletti parkolók megszámozása. Ha a község anyagi helyzete megengedi, a parkolók bővítésére lesz szükség. A Nyírfa presszót csatlakoztatták a szennyvíz- és ivóvízhálózatra. A feltört járdák visszabetonozása tavasszal történik meg.

A polgármester felülvizsgálja a szemételszállítást szolgáltató cég tevékenységével, mivel a cég nem tartja be a szerződéses feltételeket. Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a jövőben csak a község által kiadott matricával jelölt kukákat fogják elszállítani. Ha a háztartás több szemetet termel, akkor a jövőben a polgármesteri hivatalban vásárolhat jelölt zsákot (2 euróért). A jövőben csak az ilyen jelölt zsákokat szállítja majd el a vállalat.

Felhívjuk a gazdák figyelmét, hogy a mezőgazdasági járművek és gépek által az úttestre felhordott sarat takarítsák el maguk után.

Az októberi ülés óta több kulturális eseménynek örvendhettünk: október 9-én táncház, 10-én nótaest volt a helyi kultúrházban. Ádvent első vasárnapján koszorúkészítés és szentelés volt, és idén sem maradt el a Mikulás látogatása az óvodákban és a piactéren. A Hahota színház előadása nagy sikert aratott.

A decemberi ülés napirendi pontjai

A testület jóváhagyta a községi főellenőr tevékenységének 2020-as év első felére vonatkozó tervezetét. A 2020-as év költségvetését már a testület tárgyalta, az véleményezésre ki volt függesztve. A testület tudomásul vette a községi főellenőr költségvetésre vonatkozó szakmai véleményét és a 2020-as költségvetést egyhangúlag támogatta.

A helyi adókról és illetékekről szóló általános érvényű rendelet végső tárgyalása értelmében a szemételszállítási illeték a 2020-as évtől kezdődően kuka után fizetendő (nem személy után). Egy 120 literes kuka 56 eurós éves költséget jelent majd. A rendelet értelmében minden háztartásnak (háznak vagy lakásnak) kötelező legalább egy kukával rendelkezni. Ha a háztartásban 6 vagy annál több személy lakik, úgy 2 legalább kukát kötelesek tartani.

A testület tárgyalta a hulladékgazdálkodásról szóló általános érvényű rendeletet. Figyelmeztetjük a község lakosait, hogy a rendelet be nem tartása 1.500 eurós összegig büntethető. A hulladékgyűjtő udvar működését ezentúl a polgármesteri hivatal által kidolgozott üzemeltetési rend szabályozza.

A testület már többször tárgyalta a fejlesztési illetékről szóló rendeletet, melyet az építésügyi bizottság nem javasolt elfogadni. A decemberi ülésen döntés született az illeték bevezetéséről a következő összegekkel: saját, személyes használatra épített egylakásos lakóépületek, mezőgazdasági és ipari épületek esetén az illeték 5 euró. Többlakásos épületek esetén az illeték 30 euró. Vállalkozási célú épületek esetén az illeték 10 euró. Az illeték az épület első 60 négyzetméterére nem vonatkozik.

A község által értékesített építkezési telkekkel történő üzletelések és egyéb visszaélések megakadályozásának érdekében a jövőben a község szigorítani fogja az adás-vételi szerződés feltételeit. Ezzel kívánjuk elérni, hogy a község építkezési telkei elsősorban a letelepedni vágyókat szolgálják.

A futballklub vezetőségével és a sportbizottsággal történt egyeztetés után a polgármester javasolta a futballklub által igényelt, 2020-ra vonatkozó 12.000 eurós támogatás jóváhagyását. A támogatást a testület jóváhagyta.

A polgármester fizetéséről is tárgyalt a testület. Emlékeztetőül, a polgármester alapfizetését törvény szabályozza, melynek minimális összegét a lakosok száma határozza meg. Gelle község lakosainak száma 2.000 fő fölötti, így a törvény által biztosított alap bruttó fizetés 2.229 euró. A képviselő-testületnek lehetősége van ezt az összeget maximálisan 60%-al emelni. Iván Lajos megválasztásakor a testület 30%-os emelésről határozott (ez bruttó 2.898 euró) és úgy döntött, hogy ezt fizetést a polgármester teljesítményének függvényében fogja majd módosítani. Az elmúlt év tapasztalatai alapján a testület a maximális összegre emelte a polgármester fizetését, ami így bruttó 3.566 eurót tesz ki (hozzávetőlegesen nettó 2.500 euró).