Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Testületi ülés – 2018. szeptember 25.

Az ülésen megjelentek: Vajas Imre polgármester; Jákli Erika jegyzőkönyvvezető, Sebök Mónika községi főellenőr és a képviselő-testület tagjai: Cséfalvay János, Láng László, Menyhart Blanka, Pecsuk Péter, Ravasz Béla, Süli Béla és Usačov Péter. Igazoltan távol maradt: Viola József.

Az ülés napján a község lakosainak száma 2.076 fő.

A polgármester beszámolója a nyári időszak eseményeiről

 • Augusztusban befejeződött az I. világháború hősi halottai emlékművének felújítása, melyet a Bethlen Gábor Alap támogatott.
 • A község idén is megrendezte a hagyományos falunapot.
 • Elkészült a községi hangosbemondó-hálózat felújítása.
 • A nyáron kézművestáborra, focitáborra és a természetbarátok tursztikai napjára került sor.
 • Felújításra került a cséfai kultúrház: a nagyterem festésén és padlójának újragumizásán túl új lépcsőfeljáró épült.
 • A Beketfát és Egyházgellét összekötő útszakasz kátyúit kijavították.
 • Augusztus 28-án a község hivatalosan is átvette a kivitelezőtől a nagybudafai óvoda felújított épületét, mely szintén a Bethlen Gábor alap támogatásával készült el. A község sikeresen pályázott a Virágos Csallóközért pályázaton, ami további 800 eurós támogatás jelent az óvoda udvarának csinosítására. Az óvoda ünnepélyes átadására szeptember 27-én, csütörtökön kerül sor. A felújítás alatt használt nagybudafai kultúrház is kifestésre került, valamint a kultúrház padlóját is kicserélték.

Napirendi pontok

 • A képviselő-testület tudomásul vette az összevont éves beszámolóról készült független könyvvizsgálói véleményt, mely a következőként nyilatkozik:

Podľa môjho názoru konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila obec Holice, vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu a výsledok hospodárenia konsolidovaného celku za rok, ktorý sa skončil k 31. 12. 2017, podľa zákona o účtovníctve 431/2002 v platnom znení.

 • A testület határozata alapján a község pályázatot hírdet civil szereztek, alapítványok és természetes személyek részére pénzügyi hozzájárulás igénylésére a 2019-es időszakra. A hivatalos hírdetményt a község honlapján találják.
 • A testület határozata értelmében a község együttműködési szerződést írt alá a dunaszerdahelyi székhelyű VIWO Kft-vel a nagybudafai kataszterben található ipari terület fejlesztési tervezetének kidolgozására.
 • Az ógellei kataszterben található, a volt traktorállomás szomszédságában lévő terület lakói azzal a kéréssel fordultak a község önkormányzatához, hogy az ott kialakult utcát a község Napsugár utca néven A testület a kérvényt továbbküldi a kulturális bizottsághoz felülvizsgálatra és a még utcanévvel nem rendelkező további utcák nevének meghatározására.

 

 Személyes hozzászólás, köszönetnyilvánítás

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Czére (Álló) Krisztinának, barátainak és a kivitelező Csánó Tamásnak a nagybudafai óvoda bővítéséért tett fáradhatatlan munkájukért.

Számomra ez az összefogás nemcsak egy egészségesebb, szebb, élhetőbb, nagyobb kapacitású óvoda működését biztosítja, de reményt ad arra is, hogy az itt élő fiatalok is fontosnak tartják és készek tenni szülőföldjükért.

 

Usačov Péter