Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Testületi ülés – 2017. január, február

Összefoglaló a 2017. január 31-i és február 28-i ülések legfontosabb napirendi témáiból. Emlékeztetőül, a község képviselő-testületének ülései rendszerint minden hónap utolsó keddjén, 18.30 órakor kezdődnek. Az ülések nyilvánosak, azon bárki részt vehet.

 

A polgármester beszámolója

 • A község egy 2006-os gyártású 29-személyes kisbusz megvásárlását tervezi 3.800 euró értékben, melyet a község futballcsapatai, az óvoda és iskola tanulói, valamint a civil szervezetek használhatnak majd jutányos áron.
 • A falunap megszervezésére idén ismét pályázunk a 25.000 euró összértékű támogatásra.
 • Az Emberek az emberekért alapítvány (www.ludialudom.sk) négy ruházati cikket gyűjtő konténert helyezett el a község területén.
 • A Bethlen Gábor Alapnak köszönhetően újulhat meg az első világháborús emlékmű.
 • A község arról értesült, hogy az egykori traktorállomás (STS) területén található irodahelyiségeket munkásszállóvá kívánja alakítani az Idops vállalat szerb vendégmunkások elhelyezése céljából. Ezt a falufejlesztési terv nem teszi lehetővé és ha kell, a község egyéb jogi eszközökkel él ennek megállítására.
 • 2017. februári 28-án a község lakosainak száma 2.018 fő.

 

“az R7-es”

 • Az R7-es gyorsforgalmi út építése körül nagy a bizonytalanság. Az eredeti tervezet alapján – melyet a község is támogatott – az R7-es átszeli és megszünteti a Cséfát és Gellét összekötő utat, számol egy logisztikai központ és három körforgalom megépítésével, valamint egy felüljáró kialakításával az R7-es gyorsforgalmi út felett.
 • Időközben a tervezet változott és a befektető a logisztikai központot nem a gyorsforgalmi út gellei szakaszán, hanem Somorjához közeli helyen kívánja megépíteni. Ezen változás értelmében újabb és újabb tervezetekről kaptunk hírt, majd egyeztetni kívántunk az építést bonyolító spanyol vállalattal és a tervezőirodával – nem túl nagy sikerrel.
 • Annak érdekében, hogy minden gellei lakos elmondhassa véleményét és egy közös, mindenki számára elfogadható javaslattal tudjunk élni a befektetők és kivitelezők felé, 2017. március 3-án, 18.30 órai kezdettel lakossági fórumra kerül sor a helyi kultúrház emeletén.
 • Elsődleges célunk, hogy olyan megoldás szülessen, amely biztosítja a cséfai lakosok gyors és biztonságos átkelését gyalogosan, biciklivel vagy autóval.
 • Bővebb információt az D4-R7-es beruházásról a www.d4r7.com weboldalon találnak.

 

“piszkos egy ügy a szemét”

Ahogy arról már tájékoztattuk a lakosokat, az új szemétkezelési törvény több változást is hozott (pl. építkezési hulladék kezelése és díjazása). A szemét begyűjtése és kezelése jelenleg nem gazdaságos. A februári ülésen Vajas Imre polgármestertől megtudtuk, hogy 2016-ban 94%-os teljesítés mellett a szemét után befizetett illetékek 31.000 eurós bevételt hoztak, míg ugyanebben az évben a szemétgazdálkodás 44.000 eurós kiadással járt (ez az összeg nem foglalja magában a bér- és rezsiköltségeket). Ez legalább 14.000 eurós éves mínuszt jelent. A helyzet kezelésére bizottság alakult. Célunk, hogy a szemétgazdálkodás kiadási és bevételi oldalát közelebb hozzuk egymáshoz.

 

“merre fejlődjünk?”

Az R7-eshez kapcsolódóan, egyre nagyobb kihívás az itt építkezni és beruházni kívánók kezelése. Az elmúlt időszakban számtalanszor foglalkoztunk telekeladással, telekcserével, “jutányos áron” történő átruházással. Kötelességünk, hogy a különböző beruházások megítélésénél a község lakóinak érdekeit képviseljük; az új beruházások úgy befolyásolják a faluképet, hogy biztonságos, élhető és esztétikus környezetet biztosítsanak az itt lakóknak.

A község saját fejlesztési céljai és a számtalan kérvény miatt a testület úgy határozott, hogy a falufejlesztési tervet 2017. február 15. és 2017. május 31. között véleményezésre és kérvényezésre megnyitja. Amennyiben ötletük, észrevételük van, továbbítsák azt írásos formában a községi hivatal felé. A kérvényezőkkel – a község saját érdekeinek figyelembevételével – egy bizottság egyeztet majd és a júniusi ülésen javaslatot tesz a falufejlesztési terv új változatának elfogadására.

 

“átlátható önkormányzat”

Új weboldalunk (www.gelle.sk) célja, hogy az önkormányzat működése átláthatóbbá váljon. Az elmúlt hónapokban azon dolgoztunk, hogy törvényes kötelességünkön túl (általános érvényű rendeletek, számlák, szerződések, határozatok, jegyzőkönyvek feltöltése) minél több információval szolgáljunk a község lakosainak (pl. az ügyintézés területén). Kérjük, aki teheti, látogasson el új honlapunkra! Várjuk hozzászólásaikat, ötleteiket.