Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Testületi ülés – 2017. december – 2018. február

A december-februári időszokban háromszor ülésezett a község képviselő-testülete: 2017. december 12-én, 2018. január 30-án és 2018. február 22-én. Emlékeztetőül, az üléseki rendszerint minden hónap utolsó keddjén, 18.30 órakor kezdődnek. Az ülések nyilvánosak, azon bárki részt vehet. Összefoglaló az elmúlt hónapok legfontosabb történéseiből.

 

 • Megkezdődött az I. világháborúban elesettek emlékművének Bethlen Gábor Alap által támogatott felújítása.
 • Megoldódott az egyházgellei óvoda szennyvízelvezetési problémája a csatornára történő egyenes csatlakozással. A régi községháza előtt víznyelő került elhelyezésre az esővíz elvezetése céljából.
 • A polgármester megbízta Monika Dudášovát a falufejlesztési terv kidolgozásával,
 • November 30-án az R7-es gyorsforgalmi út építése miatti problémák megtárgyalása érdekében lakossági fórumra került sor a helyi kultúrházban. A község kitart azon követelése mellett, hogy a meglévő cséfai út megmaradjon és felül- vagy aluljáró biztosítsa a cséfaiak biztonságos átkelését. A környezetvédelmi minisztérium szükségesnek tartja az aluljáró megépítéséhez földtani tanulmány elvégzését. Ebben az ügyben Vajas Imre többször is tárgyalt a környezetvédelmi minisztérium képviselőjével, Gabriel Nižňanskýval.
 • Ádvent első vasárnapján közel száz gyermek készítette el koszorúját a helyi kultúrházban. Mikulás ünnepén 250 csomagot osztott ki a község Mikulása a gyermekek között. December 10-én jótékonysági koncertre került sor a templomban, melyen fellépett a dunaszerdahelyi Vox Camerata kamarakórus. A befolyt 862.50 euró a kis Leonárd gyógyítását szolgálja majd. Az adományt ádvent 4. vasárnapján adja át a község a szülőknek. Ádvent 3. vasárnapján (december 17-én) karácsonyi műsorra és vásárra kerül sor a piactéren.
 • Decemberben újabb utcanévtáblákat helyeztek el a községben.
 • A testület egyhangúlag elfogadta a más befektetők által létrehozott utak és közvilágítás községi tulajdonba és gondozásba helyezésének feltételeiről szóló általános érvényű rendeletet. Ennek értelmében a község csak olyan utakat vesz saját gondozásba, melyek megfelelnek a szigorított feltételeknek.
 • A pénzügyi bizottság két tagja – Simon Zsuzsa és Usačov Péter – kidolgozta azt az általános érvényű rendeletet, mely szabályozza a pénzügyi hozzájárulások odaítélését. A jövőben a minden pénzügyi támogatást meg kell pályázni és az összeg célszerű felhasználását számlákkal kell bizonyítani.
 • Januárban testvérközségi megállapodást írtunk alá Abda községgel.
 • A polgármester újévi fogadásán fellépett a Rózsa(Szín)Ház társulat és Vajas Imre díszoklevéllel jutalmazta a Pósfa zenekar tagjait, akik a Fölszállott a páva vetélkedő 2017-es évadában a legjobb zenekar díját nyerte el.
 • A közegészségügyi hivatal tájékoztatója értelmében a vezetékes ivóvíz 2018. január 25-től (a szénszűrők felszerelése után) újra alkalmas emberi fogyasztásra. A kúti vizek vizsgálatát a hivatal január elején kezdeményezte és a község különböző falurészeiből vett 14 minta vizsgálata sem mutatott ki a határértéknél magasabb növényvédőszer-koncentrációt.
 • A februári ülés kezdetén zárt ajtós tárgyalás mellett a testület egyhangúlag bizalmat szavazott Sebök Mónikának, aki 2018. március 2-ától újabb hat évig tölti be a község főellenőri pozícióját.
 • A nagybudafai óvoda korszerűsítését és bővítését a Bethlen Gábor Alap 30 millió forint (nagyjából 100.00 euró) összeggel támogatja. A tervek szerint a felújítás után az óvoda kapacitása 22 gyermekre nő, nagyobb lesz a játszószoba, új hálóhelyiség épül, új ételkiadót és szociális helyiségeket alakítunk ki, valamint modernizáljuk a fűtés- és villanyrendszert.

 

Beketfai lakónegyed

A testület még tavaly határozott a falufejlesztési terv átdolgozásáról. Azóta is nagy vita követi azt a kérvényt, ami Egyházgelle és Beketfa között egy összefüggő lakónegyed kiépítését tervezi az önkormányzat és egy magánbefektető együttműködésével. Ezen vita egyik folyománya, hogy képviselői és polgári kezdményezés címén aláírásgyűjtés indult. A kezdeményezés indítói: Iván Lajos, Láng László, Bohony Irén, Viola József és Usačov Péter. Fontos megjegyezni, hogy ez az aláírásgyűjtés nem hivatalos petíció, hanem véleménynyilvánítás, szeretnének-e a község lakosai ilyen beruházást a falu területén. Az íveket a februári ülés napjáig 519-en írták alá.

A tavaly nyáron alakult, a falufejlesztési terv kidolgozását felügyelő és a beérkezett kérvényeket véleményező bizottság (tagjai: Vajas Imre, Pecsuk Péter, Süli Béla Usačov Péter) a beketfai lakónegyed kiépítéséhez fűződő kérvényt nem javasolta elfogadásra, csupán az Egyházgellét Beketfával összekötő út szélén javasolta lakóházak építését.

A bizottság javaslata csupán iránymutatás a képviselőknek, a szavazás során minden képviselő “legjobb tudása és lelkiismerete szerint” teszi le voksát. Ezért is volt meglepő, hogy a kérvény 5 igen, 3 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadásra került.

A szavazás óta folyamatos vita kíséri az említett beruházási tervet és a képviselő-testület ebben a kérdésben jelenleg két táborra szakadt. A február 22-i ülés arról született határozat, hogy az említett kérvényt újra kell tárgyalni.