Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tájékoztatás a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába történő választásokhoz

Gelle Község a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába történő választásokkal  kapcsolatban a Tt. 180/2014 számú,a választójog gyakorlásának feltételeiről,valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 46 § 4 bekezdése szerint tájékoztatja a választópolgárokat, hogy elektronikus úton  legkésőbb a választások napját megelőző 15 nappal kérvényezhetik a szavazói igazolvány kiadását a

hivatal@egyhazgelle.sk

e-mail címen.

A kérvénynek tartalmaznia kell a választópolgár következő adatait:

  1. az utónevet és családi nevet,
  2. a személyazonosító számot, személyazonosító számmal nem rendelkező külföldiek esetében a születés dátumát,
  3. az állampolgárságot,
  4. a község nevét, az utca nevét, ha a község utcákra van osztva, az állandó lakhely épületének helyrajzi számát és orientációs számát (házszámát),
  5. a levelezési címet, amelyre a község kézbesíti a szavazói igazolványt.

Amennyiben a választópolgár nem ad meg más címet, a község a szavazói igazolványt a választópolgár állandó lakhelye címére küldi, legkésőbb három munkanappal a kérvény kézbesítése után.

Ha a választópolgár az írásbeli, vagy elektronikus kérelmében feltünteti, hogy a szavazói igazolványt más személy veszi át, a kérvényben fel kell tüntetnie e személy utónevét és családi nevét, valamint személyi igazolványának számát. Ez a személy köteles a szavazói igazolvány átvételét saját aláírásával igazolni.