Výzva na predloženie ponuky: Prestavba materskej školy v obci Holice – časť Veľká Budafa

//Výzva na predloženie ponuky: Prestavba materskej školy v obci Holice – časť Veľká Budafa

Výzva na predloženie ponuky: Prestavba materskej školy v obci Holice – časť Veľká Budafa

Obec Holice oznamuje výzvu na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác na zákazke „Prestavba materskej školy v obci Holice – časť Veľká Budafa“.

Lehota na predkladanie ponúk: 23.02.2018, do 10:00 hodiny

Súvisiacu dokumentáciu môžeťe stiahnúť tu.

2018-02-12T15:52:18+00:00