Výzva na predloženie ponuky: Prestavba materskej školy v obci Holice – časť Veľká Budafa (II. Výzva)

//Výzva na predloženie ponuky: Prestavba materskej školy v obci Holice – časť Veľká Budafa (II. Výzva)

Výzva na predloženie ponuky: Prestavba materskej školy v obci Holice – časť Veľká Budafa (II. Výzva)

Obec Holice oznamuje NOVÚ výzvu na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác na zákazke „Prestavba materskej školy v obci Holice – časť Veľká Budafa“.

Lehota na predkladanie ponúk: 16.3.2018, do 10:00 hodiny

Súvisiacu dokumentáciu môžeťe stiahnúť tu.

2018-03-06T13:37:32+00:00