Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

//Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Za zapisovateľa miestnej volebnej komisie bola vymenovaná Ing. Erika Jakli.

Kontakt na zapisovateľku MVK:

Obecný úrad Holice

Póšfa 151

930 34 Holice

Tel.: 031/5545103, 0903/645103

e-mail: jakli.erika@obecholice.sk

2018-08-31T13:34:19+00:00