Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

POZVÁNKA: Zasadnutie OZ dňa 7.11.2023

Miesto a čas zasadnutia: Zasadacia miestnosť obecného úradu, 7.11.2023 o 18:30 hod.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Správa starostu
  3. VZN č. 4/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Holice
  4. VZN č. 5/2023  o miestnom poplatku za rozvoj
  5. Prejednanie tém súvisiacich so zmenou územného plánu
  6. Žiadosti a iné aktuality