Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

POZVÁNKA: Zasadnutie OZ dňa 30. mája 2023

Miesto a čas: Zasadacia miestnosť obecného úradu, 30.5.2023 18:30 hod.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Správa starostu
  3. Podmienky prenájmu nebytových priestorov v dome služieb
  4. Návrh zmeny Prílohy č. 2 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s nájomnými bytmi
  5. Prejednanie tém v súvislosti s školskou jedálňou
  6. Prejednanie tém v súvislosti so zmenou územného plánu
  7. VZN č. 3/2023 o pamätihodnostiach obce Holice
  8. Žiadosti a iné aktuality