Miesto a čas zasadnutia: 26. júna 2018, 18:30 hodina, zasadacia miestnosť obecného zastupiteľstva

Program:

  1. Otvorenie
  2. Správa starostu
  3. Záverečný účet obce Holice za rok 2017
  4. Úprava rozpočtu č. 1/2018
  5. Správa nezávislého audítora
  6. Komunitný plán obce Holice 2018-2023
  7. Žiadosti a iné aktuality