Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

POZVÁNKA: Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Miesto a čas zasadnutia: 29. novembra 2022 18:30 hod., zasadacia miestnosť obecného zastupiteľstva

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Správa starostu
  3. Návrh zmluvy spoločnosti SOG
  4. Určenie platu starostu
  5. Odmeňovanie poslancov obecného zastupiteľstva
  6. Schválenie rozpočtu obce na rok 2023
  7. VZN č. 2/2022 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Holice
  8. Prevádzkový poriadok zberného dvora
  9. Žiadosti a iné aktuality