Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

POZVÁNKA: Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

Miesto a čas zasadnutia: 15. novembra 2022 18:00 hod., veľká sála kultúrneho domu v Holiciach

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu
 5. Zloženie sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva
 6. Slávnostný príhovor starostu
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 8. Zmena štatútu Obce Holice
 9. Zriadenie komisií a voľba ich členov
 10. Vymenovanie a určenie platu zástupcu starostu
 11. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva oprávneného zvolávať a viesť  zasadnutie obecného zastupiteľstva
 12. Schválenie poslanca, ktorý bude poverený sobášením
 13. Prejednanie tém súvisiacich s priemyselným parkom
 14. Diskusia