Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 10. decembra 2018 o 18:00 hod.

//Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 10. decembra 2018 o 18:00 hod.