Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Židovský cintorín

Židovstvo v Holiciach má históriu dlhú ako celé žitnoostrovké židovstvo, siahajúcu do počiatkov 18. st. Zo súpisov na začiatku 18. st. vieme, že v r. 1710 tu žil Salamon Isaác a v r. 1715 Marcus Herschl, pravdepodobne s rodinami. Zo súpisu v r. 1848 tu vieme približne o siedmich priezviskách (rodinách).

Dovtedy pokiaľ tu nebol cintorín, boli Židia pochovávaní na starých cintorínoch najmä v Mliečne, alebo aj v Dunajskej Strede, prípadne v Hornom Bare. Bola tu aj modlitebňa a Chevra Kadiša, svätý (charitatívny) spolok. Organizovane však existovali ako náboženská obec až od osemdesiatych rokov 19. storočia o čom svedčia hroby na v tom čase založenom cintoríne, podľa matriky  zomrelých v r. 1884.

Cintorín je čerstvo obnovený a z niekdajšieho (povojnového) torza je dnes z neho dôstojné miesto posledného odpočinku Židov tu žijúcich, alebo v blízkom okolí. Je tu v celku do 40 zachovaných hrobov a niekoľko maciev bez presného určenia pôvodného miesta. Obnovenie cintorína je výsledkom medzinárodnej spolupráce, ktorú najmä podporili: Cháim Fuchs (vnuk tu pochovaného Jiccakha Fuchsa), Ladislav Viola podnikateľ, Ing. Tibor Kornfeld (predstaviteľ židovskej cirkevnej obce v Dunajskej Strede) a Ján Hevera historic. Cintorín bol znovuotvorený 3. Júla 2016.

Zoznam hrobov cintorína nájdete tu.

Zdroj: betkvarotjudaica.blogspot.sk (Ján Hevera)