Pozoruhodnosti2016-10-20T10:57:09+00:00

Kultúrne pamiatky

Pomníky

 • Pomník „Turul“ a svätá koruna Štefana I. | Google Maps
 • Pomník obetiam 1. svetovej vojny
 • Pomník obetiam 2. svetovej vojny
 • Pomník nenarodených detí

Prírodné pamiatky

 • Stáročný dub na Kostolnom námestí | Google Maps
 • Duby v lokalite „Nagykert“ (veľká záhrada) vo Veľkej Budafe | Google Maps

Objekty a stavby

Cintoríny

 • Veľká Budafa
 • Malá Budafa
 • Póšfa
 • Stará Gala
 • Kostolná Gala
 • Židovský cintorín v časti obce Kostolná Gala
 • Čéfa
 • Čentöfa

Objavte pozoruhodnosti obce na interaktívnej mape Google Maps.