Oznámenie: Prerušenie distribúcie elektriny 9. apríla v Starej Gale

//Oznámenie: Prerušenie distribúcie elektriny 9. apríla v Starej Gale

Oznámenie: Prerušenie distribúcie elektriny 9. apríla v Starej Gale

Oznámenie Západoslovenskej distribučnej spoločnosti:

2018-03-29T14:50:38+00:00