Obecný úrad2016-10-18T16:43:34+00:00

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce. Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce.

Pre podrobné informácie vyberte záložky Služby.

Kontakt

Stránkové hodiny

pondelok7.30–12.0013.00–16.00
utorok7.30–12.0013.00–16.00
streda8.00–12.0013.00–17.00
štvrtok7.30–12.0013.00–16.00
piatok7.30–12.0013.00–15.30

Zamestnanci

starosta
+421 905 707 751
sekretariát, osvedčovanie, evidencia obyvateľstva
+421 (0)31 5545 103
matrika, personalistika, mzdy, obecné hlásenie, projekty pre nezamestnaných
+421 (0)31 5545 103, +421 903 645 103
dane a poplatky, pokladňa, cintoríny, výrub stromov, SHR
+421 (0)31 5545 103, +421 911 299 383
účtovníctvo, fakturácia, hospodárenie s majetkom, príspevky na stravovanie
+421 (0)31 5545 103, +421 911 300 062
registrer, archív, administratíva, zodpovedná redaktorka obecných novín
+421 (0)31 5545 103
stavebný úrad
+421 905 716 201
hlavná kontrolórka
+421 (0)31 5545 103
poslanec, zástupca starostu
+421 905 666 590