Preskočiť na obsah Preskočiť na hlavnú navigáciu Preskočiť na pätičku

Obecné zastupiteľstvo

  • V zmysle Zákona o obecnom zriadení (Zákon č. 369/1990 Zb.) obecné zastupiteľstvo obce Holice má 9 poslancov.
  • Obecné zastupiteľstvo zasadáva podľa potreby, zyčajne každý posledný utorok v mesiaci. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.
  • Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva upravuje všeobecne záväzné nariadenia č. 2/2011.
  • Uznesenia a zápisnice z rokovaní obecného zastupiteľstva, ako aj Rokovací poriadok nájdete v záložke Dokumenty.

Poslanci

Bc. Blanka Menyhartová poslankyňa (nezávislá) blanka.menyhartova@gmail.com
Ing. Gergely Gencs poslanec (Aliancia-Szövetség) gencs.gergely@gmail.com
Ing. Kristína Czére poslankyňa (nezávislá) kristina.alloova@gmail.com
Ing. Zoltán Zirig poslanec (Aliancia-Szövetség) ekodach@gmail.com
Jozef Viola poslanec (nezávislý) violaboros@gmail.com
Juraj Špaček poslanec (nezávislý) horhe68@gmail.com
MVDr. Ladislav Láng poslanec (Aliancia-Szövetség) ladislav.lang1950@gmail.com
PaeDr. Kinga Gencs poslankyňa (Aliancia-Szövetség) kinga.gencs@gmail.com
Peter Usačov poslanec (nezávislý), zástupca starostu peter.usacov@gmail.com

Komisie

Komisia na ochranu verejného záujmu

  • Juraj Špaček (predseda)
  • Blanka Menyhartová
  • Zoltán Zirig

Sociálna komisia

  • Blanka Menyhartová (predseda)
  • Mária Kerényiová
  • Žaneta Mandáková