Návrh všeobecne záväzného nariadenia o podminekach poskytovania dotácií a finančných príspevkov

//Návrh všeobecne záväzného nariadenia o podminekach poskytovania dotácií a finančných príspevkov

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o podminekach poskytovania dotácií a finančných príspevkov

Dňa 21. novembra 2017 bol vyvesený návrh všeobecne záväzného nariadenia o podminekach poskytovania dotácií a finančných príspevkov. V zmysle zákona pripomienkové konanie trvá 15 dní od vyvesenia.

Navrhované znenie nariadenia nájdete v záložke Dokumenty.

2017-11-21T12:06:29+00:00