Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie

//Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie

Návrh: Všeobecne záväzné nariadenie

NÁVRH: Zásady prevzatia miestnych komunikácií a zariadení verejného osvetlenia vybudovaných inými investormi do majetku a správy obce Holice

Stiahnutie

2018-01-15T10:35:08+00:00