Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Holice o poskytovaní opatrovateľskej služby

//Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Holice o poskytovaní opatrovateľskej služby

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie obce Holice o poskytovaní opatrovateľskej služby

Návrh_VZN

2019-03-12T14:18:58+00:00