NÁVRH – Dodatok k VZN č. 1/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

//NÁVRH – Dodatok k VZN č. 1/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

NÁVRH – Dodatok k VZN č. 1/2017 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

VZN_cinnost_skoly

2019-05-15T16:25:51+00:00