KONTAMINÁCIA PITNEJ VODY!

/, Správy/KONTAMINÁCIA PITNEJ VODY!

KONTAMINÁCIA PITNEJ VODY!

Vedenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. odštepný závod Dunajská Streda oznamuje obyvateľom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede zakazuje používanie pitnej vody na pitie, varenie a prípravu potravín a to z dôvodu prekročenia najvyššej medznej hodnoty v ukazovateli pesticídy.

Z tohto dôvodu od 20. 12. 2017 vodárenská spoločnosť zabezpečuje dostatočné množstvo zdravotne bezpečnej pitnej vody cisternovým vozidlom. Vozidlo bude pristavené:

  • pred kultúrnym domom v Holiciach od 10.30 do 12.00,
  • v Čechovej od 12.00 do 12.30,
  • poobede v Holiciach od 16.30 do 17.30
  • a v Čechovej od 17.30 do 18.00

Vodárenská spoločnosť už urobila všetky opatrenia na odstránenie tejto situácie, už prebiehajú montážne práce na osadenie filtračného zariadenia zachytávajúceho škodlivé látky.
O obnovení dodávky bezpečnej pitnej vody bude informovať občanov obce.

2018-01-05T10:16:44+00:00