Správy

/Správy

Sloboda prejavu a právo na rozvoj

Názov projektu Freedom of Expression and the Right to development Sloboda prejavu a právo na rozvoj A véleménynyilvánítás szabadsága és a fejlődéshez való jog Opis hlavného organizátora Obec Holice s počtom obyvateľov 1929 sa nachádza v okrese Dunajská Streda len 11 km od okresného mesta. V obci sa nachádza pôvodný románsky rímskokatolícky kostol sv. Petra a [...]

Sloboda prejavu a právo na rozvoj2016-10-18T20:30:47+00:00