Správy

/Správy

Občasník Hírmondó

Ospravedlnenie Oznamujeme obyvateľom, že pre rozsiahlejší obsah obecného občasníka „Hírmondó“ ( Spravodajca obce Holice) bude z technických dôvodov určitý časový posun medzi vydaním maďarskej a slovenskej verzie, za čo sa ospravedlňujeme. Ďakujeme za Vaše pochopenie. S pozdravom, redakcia občasníka Hírmondó

Občasník Hírmondó2019-03-15T19:12:23+00:00

Informácia k voľbám do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Obec Holice oznamuje, že oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie je potrebné doručiť do 11. septembra 2018, oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie je potrebné doručiť do 11. októbra 2018 na emailovú adresu: jakli.erika@obecholice.sk

Informácia k voľbám do orgánov samosprávy obcí v roku 20182018-08-31T13:37:26+00:00

POZVÁNKA: Novoročná recepcia starostu obce

Srdečne Vás pozývam spolu s Vašou rodinou na tradičnú novoročnú recepciu, ktorá sa uskutoční dňa 12. januára 2018 (v piatok) o 18.00 hod. v kultúrnom dome v Holiciach. Program: Hodnotenie roka Predstavenie divadelného súboru „Rózsa(Szín)Ház Társulat“ Gratulácia hudobnej skupine Pósfa Štastný a úspešný nový rok Vám želám! Imrich Vajas, starosta

POZVÁNKA: Novoročná recepcia starostu obce2018-01-08T12:31:01+00:00

Zber balónov a zásobovanie pitnou vodou

Oznamujeme tým občanom, ktorí dostali balenú pitnú vodu, že zber prázdnych balónov sa uskutoční dňa 5. januára (v piatok) nasledovných časových intervaloch: 9:00 - 9:30 pred kultúrnym domom v  Holiciach 9:30 - 9:45 Veľká Budafa – pred potravinami 9:45 - 10:00 Malá Budafa - pri autobusovej zastávke 10:00 - 10:30 Stará Gala - pri Jednote [...]

Zber balónov a zásobovanie pitnou vodou2018-01-05T13:35:45+00:00

Zásobovanie pitnej vody na konci roka

Podľa platných nariadení regionálneho úradu verejného zdravotníctva povinnosťou prevádzkovateľa verejného vodovodu je zabezpečiť pre svojich zmluvných odberateľov zdravotne nezávadnú pitnú vodu. Zmluvný odberatelia vodárenskej spoločnosti dňa 29. decembra 2017,  môžu vodu prevziať za 1. január 2018 v nasledovných časových intervaloch: 9:00 - 9:30  pred kultúrnym domom v Holiciach - časti obce Kostolná Gala a Póšfa [...]

Zásobovanie pitnej vody na konci roka2018-01-04T19:12:52+00:00

INFORMÁCIE O NÁHRADNOM ZÁSOBOVANÍ PITNOU VODOU

Vedenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, odštepný závod Dunajská Streda oznamuje obyvateľom obce Holice spôsob zabezpečenia náhradného zásobovania pitnou vodou počas sviatkov: Podľa platných nariadení regionálneho úradu verejného zdravotníctva povinnosťou prevádzkovateľa verejného vodovodu je zabezpečiť pre svojich zmluvných odberateľov zdravotne nezávadnú pitnú vodu. Vzhľadom na prichádzajúce sviatky,  vodárenská spoločnosť pre svojich klientov zabezpečí náhradné zásobovanie na tri [...]

INFORMÁCIE O NÁHRADNOM ZÁSOBOVANÍ PITNOU VODOU2017-12-22T15:11:04+00:00

KONTAMINÁCIA PITNEJ VODY!

Vedenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. odštepný závod Dunajská Streda oznamuje obyvateľom, že na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede zakazuje používanie pitnej vody na pitie, varenie a prípravu potravín a to z dôvodu prekročenia najvyššej medznej hodnoty v ukazovateli pesticídy. Z tohto dôvodu od 20. 12. 2017 vodárenská spoločnosť zabezpečuje dostatočné [...]

KONTAMINÁCIA PITNEJ VODY!2018-01-05T10:16:44+00:00

Deň ochrany zvierat v základnej škole

Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Holice 27. 10. 2016 usporiada pre žiakov deň na ochranu zvierat, a v rámci toho organizuje zbierku krmiva pre obyvateľov útulku DOG AZYL z Veľkého Medera. Kto chce pomôcť môže do školy doniesť krmivo pre psov, cestoviny a ryžu. Tie budú 27. 10. odovzdané pracovníkovi útulku.

Deň ochrany zvierat v základnej škole2016-10-20T23:46:36+00:00