Oznamy

/Oznamy

ŠFRB oznam

ŠFRB   Vážení Občania! V zmysle zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania môžu jeho dlžníci - ktorí uzavreli úverovú zmluvu so ŠFRB do 31.12.2013- počas platnosti zmluvy o poskytnutí podpory na obstaranie bytu alebo rodinného domu požiadať o odpustenie 2 000,- eur z úveru poskytnutého fondom na každé dieťa, ktoré sa im narodilo počas platnosti zmluvy, žije s [...]

ŠFRB oznam2018-12-10T15:04:20+00:00

POZVÁNKA: Zasadnutie OZ dňa 25. septembra 2018

Miesto a čas zasadnutia: 25. septembra 2018, 18:30 hodina, zasadacia miestnosť obecného zastupiteľstva Program: Otvorenie Správa starostu Konsolidovaná účtovná závierka Žiadosti a iné aktuality

POZVÁNKA: Zasadnutie OZ dňa 25. septembra 20182018-09-24T10:07:45+00:00