Oznamy

/Oznamy

POZVÁNKA: Zasadnutie OZ dňa 25. júna 2019

Miesto a čas zasadnutia: 25. júna 2019, 18:30 hodina, zasadacia miestnosť obecného zastupiteľstva Program: Otvorenie Správa starostu Zmena finančného pásma na nákup potravín Dodatok k VZN č. 1/2013 upravujúce zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Holice Správa audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 Žiadosti a iné aktuality

POZVÁNKA: Zasadnutie OZ dňa 25. júna 20192019-06-21T09:10:29+00:00